null Oratie: Bedrijven hebben veerkrachtige en innovatieve ecosystemen nodig

BW_Oratie_PetraDeWeerd-Nederhof_20554_head_large.jpg

Oratie: Bedrijven hebben veerkrachtige en innovatieve ecosystemen nodig

Willen bedrijven overleven, dan moeten ze innoveren. En dat betekent niet alleen tijdig inspelen op technologische ontwikkelingen. Ze moeten de samenwerking opzoeken binnen ecosystemen. En ook die ecosystemen moeten voortdurend blijven innoveren, meebewegen en veerkrachtig zijn. De noodzaak van deze aanpak spreekt Petra de Weerd-Nederhof, hoogleraar Innovatie van technologie-gedreven ecosystemen en decaan van de faculteit Bètawetenschappen van de Open Universiteit uit in haar oratie getiteld 'Veerkracht en innovatie van technologie-gedreven ecosystemen'. De oratie vond plaats op vrijdag 3 februari 2023.

Moed opbrengen voor vernieuwing en innovatie

Juist in tijden van pandemie, oorlog en energiecrisis kunnen bedrijven in de modus 'afwachten en uitzitten' raken. Volgens Petra de Weerd-Nederhof moeten ze dat vooral niet doen. Bedrijven moeten de moed hebben om ook in moeilijke tijden te kiezen voor vernieuwing, voor innovatie. Bijvoorbeeld met de mogelijkheden die digitalisering biedt en de vernieuwing die nodig is om letterlijk en figuurlijk duurzamer te worden. Vaak gaat digitalisering niet ver genoeg en automatiseren we nog steeds als het ware alleen (delen van) processen zonder de processen echt in het geheel onder de loep te nemen en te veranderen.

Ecosystemen gelijktijdig mee-vernieuwen

Bedrijven opereren niet op zichzelf maar zijn onderdeel van een groter geheel, een ecosysteem van kennispartners, toeleveranciers, afnemers, vaak ook onderwijsinstellingen, en andere belanghebbenden. Met name omdat innovatie eigenlijk altijd over de grenzen van de eigen organisatie gaat, moeten ecosystemen daarom gelijktijdig mee-vernieuwen. Het is niet genoeg om bij de introductie van een nieuwe technologie een aantal veerkrachtige leidinggevenden of teams te hebben, bedrijven moeten werken aan nieuwe organisatiestructuren in samenwerking met de buitenwereld.

Benchmark voor technologie-gedreven ecosystemen

Silicon Valley wordt meestal gezien als de wereldwijde benchmark voor technologie-gedreven ecosystemen. Maar zelfs met succesvolle benchmarks om van te leren, zijn de ontwikkeling en implementatie van innovatie-ecosystemen niet zonder risico's. Ze zijn complex en typisch vatbaar voor mislukking(en), zoals het verkeerd afstemmen van de verwachtingen van de leden. Daarom moeten innovatie-ecosystemen systematisch en doordacht worden geïmplementeerd, rekening houdend met de snelle en ontwrichtende ontwikkelingen van (digitale) technologieën.

Een innovatieleerstoel in een bètafaculteit

De faculteit Bètawetenschappen houdt zich met actuele thema’s als digitale transitie, aarde en duurzaamheid, AI, cybersecurity en IT in de zorg bezig. Het past binnen deze faculteit om ook vernieuwend te denken over de inbedding daarvan in organisaties, netwerken, waardeketens en in regionale en (inter-)nationale ecosystemen en daar ook toegepast onderzoek naar te doen. Dichtbij het vuur, want het gaat hier om transformatie en transities, grote vraagstukken en 'sustainable development goals' waar vanuit technologie-gedreven ecosystemen aan wordt bijgedragen.

Oratie en symposium

Op vrijdag 3 februari 2023 om 16.00 uur spreekt prof. dr. ir. Petra C. de Weerd-Nederhof haar oratie uit in Heerlen. De titel van de oratie is 'Veerkracht en innovatie van technologie-gedreven ecosystemen'. Voorafgaand aan de oratie vindt een (Engelstalig) symposium plaats. Het ochtendprogramma (vanaf 10.00 uur) bestaat uit het DARE 2.0 seminar. DARE staat voor Dutch Academy for Research in Entrepreneurship. Thema van het middagprogramma (vanaf 13.00 uur) is Innovation of Tech-Driven Ecosystems. Bekijk het volledige programma op de symposiumpagina: Symposium over het belang van innovatie van technologie-gedreven ecosystemen.

Oratie Veerkracht en innovatie van technologie-gedreven ecosystemen.

Over prof. dr. ir. Petra de Weerd-Nederhof

Prof. dr. ir. Petra de Weerd-Nederhof is sinds 2022 decaan faculteit Bètawetenschappen aan de Open Universiteit en hoogleraar Innovatie van technologie-gedreven ecosystemen. Ze is ook als vrijwilliger actief bij het Netwerk Vrouwelijke Ingenieurs van het KIVI, lid van de Commissie Accreditatie van de Raad voor Accreditatie en van de investeringscommissie van het WaterInnovatieFonds, en toezichthouder bij Hogeschool Wittenborg. Hiervoor was De Weerd-Nederhof vanaf 1990 werkzaam bij de Universiteit Twente, achtereenvolgens als docent, universitair hoofddocent Nieuwe Productontwikkeling (specialisatie innovatiemanagement), opleidingsdirecteur bedrijfskunde-opleidingen, hoogleraar Organisatie van Innovatie, directeur Twente Graduate School en vakgroepvoorzitter NIKOS, (vakgroep voor Ondernemerschap, Strategie, en Innovatie Management). Zij studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en promoveerde er op management van productontwikkeling. Tussen 2003-2015 was De Weerd-Nederhof hoofdredacteur van wetenschappelijk tijdschrift Creativity and Innovation Management. In 2021 en 2022 was zij Senior Research Fellow bij de faculteit Militaire Wetenschappen van de Defensieacademie in het kader van een samenwerkingsverband, en toezichthouder bij Landstedegroep (MBO en VO).


Prof. dr. ir. Petra de Weerd-Nederhof