null SURF kent subsidie toe aan OU-projecten rond sociale interactie en peer feedback

OW_Oortelefoon_14301_head_large.jpg
Digital Learning
SURF kent subsidie toe aan OU-projecten rond sociale interactie en peer feedback
Twee projecten van de Open Universiteit, FROCOLE en PE(E)RFECT VAARDIG, hebben een subsidie toegekend gekregen van SURF. Ze vallen allebei onder de stimuleringsregeling Online onderwijs en Open leermaterialen 2020 van SURF in samenwerking met het Ministerie van OCW.

FROCOLE: App voor meer sociale interactie

Voor het project Feedback and Reflection in Online Collaborative Learning (FROCOLE), van Karel Kreijns, Maartje Henderikx en Kate Xu wordt een speciale app ontwikkeld. Deze mobiele feedback- en reflectie-app moet de sociale interactie verbeteren in ‘computer-supported collaborative learning’-groepen (CSCL) in het online hoger onderwijs. De app zal binnen twee vakken van de OU worden ingezet als pilot.

P(E)RFECT VAARDIG: Rolmodellen en peer feedback

Het project P(E)RFECT VAARDIG van Ellen Rusman en Rob Nadolski is een online methode voor interactief praktijkgericht vaardighedenonderwijs in het hoger onderwijs, gebaseerd op de Viewbrics-methode. Studenten kijken naar videobeelden van rolmodellen en naar opnames van zichzelf en anderen. Ze beoordelen hun eigen vaardigheden en geven elkaar feedback. De methode kan gebruikt worden bij zowel online- als contactonderwijs. In dit project wordt samengewerkt met de faculteiten Rechten en Psychologie en het Expertisecentrum Onderwijs (ECO) van de Open Universiteit en met de faculteit Rechten van de Universiteit Maastricht. 

Stimuleringsregeling Online Onderwijs

De twee projecten vallen  binnen de stimuleringsregeling Online onderwijs en Open leermaterialen van SURF – pijler Online Onderwijs. Binnen deze pijler worden instellingen uitgedaagd hun onderwijs uit te breiden met online onderwijsvormen. Of hun onderwijs te herontwerpen met de mogelijkheden die online onderwijs biedt.. Dankzij de stimuleringsregeling van SURF kunnen instellingen kennis opdoen, experimenteren met online toepassingen en samenwerken aan lesmaterialen. In totaal werden in deze ronde 15 projecten gehonoreerd.