Begroting

Over_Ons_head_large.jpg
Begroting
 

Begroting 2020

Hieronder vindt u de Begroting 2020 van de Open Universiteit. De begroting geeft een overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven in een jaar. Het biedt op hoofdlijnen inzicht in de wijze waarop de OU haar onderwijs- en onderzoekactiviteiten financiert en welke kosten hiermee gepaard gaan.