Missie en strategie

ALG_overons_19959_head_large.jpg

Missie en strategie

De Open Universiteit staat voor de toegankelijkheid en vernieuwing van het wetenschappelijk onderwijs. Dat is als publiek bekostigde universiteit onze bijzondere opdracht in het hoger onderwijsbestel. Openheid zit in ons dna. We onderzoeken, verbeteren en ontwikkelen voortdurend nieuwe onderwijsmethoden en technieken en delen onze kennis en ervaring. In ons onderwijs en onderzoek maken we intensief gebruik van de mogelijkheden die internet biedt. Gepersonaliseerd activerend online onderwijs is ons onderwijsmodel.

Missie

De Open Universiteit is dé deeltijduniversiteit van Nederland en Vlaanderen, biedt hoogwaardig, gepersonaliseerd en activerend online onderwijs versterkt met maatschappelijk relevant onderzoek en draagt bij aan de vernieuwing van het hoger onderwijs.

Instellingsplan

De ambities van de Open Universiteit staan beschreven in het Instellingsplan 2018-2022: Vernieuwend, open en verbonden.