PSY_Transgender_Stigma_14645_head_large.jpg
Transgender mensen en (zelf)stigmatisering: de ervaringen van transgender mensen in transitie
Onderzoek wijst uit dat veel transgender mensen last hebben van stigmatisering in de directe omgeving, op het werk en in de openbare ruimte. Zij kunnen de negatieve opvattingen (stigma’s) die er over hun groep bestaan internaliseren en hierop gaan anticiperen met geheimhouding, schaamte en terugtrekking. (Zelf)stigmatisering kan leiden tot sociale isolatie en psychopathologie, lagere zelfwaardering, werkloosheid en inkomensverlies. Met name tijdens de transitie, de overgang van het geboortegeslacht naar het wensgeslacht, kunnen ze de gevolgen van (zelf)stigmatisering ervaren.

Onderzoek heeft aangetoond dat de copingstijl en waargenomen sociale steun van invloed kunnen zijn op de mate waarin men (zelf)stigmatisering en psychisch welbevinden ervaart. Meer kennis over de relatie tussen copingstijl en (zelf)stigmatisering en de relatie copingstijl, ervaren sociale steun en psychisch welbevinden kan nuttig zijn voor de behandeling van transgender mensen tijdens en na transitie.

Het onderzoek

Het onderzoek omvat zowel een kwantitatief - als een kwalitatief onderdeel.
Het kwantitatieve deel bestaat uit het invullen van online vragenlijsten door transgender mensen in transitie. Diegenen die aan het begin staan van hun transitie worden uitgenodigd om in drie fasen van de transitie deel te nemen aan het onderzoek. Zij zullen in zowel de diagnostische fase (voordat er hormonen gebruikt gaan worden), tijdens transitie (tussen hormonale fase en operatie(s) in) en na transitie benaderd worden om de online vragenlijsten in te vullen of om zich te laten interviewen Ervaringen van transgenders in transitie | Onderzoeksplatform O4U.

Transgender mensen die al verder in de transitie zijn of deze hebben afgerond zullen uitgenodigd worden om eenmalig de online vragenlijsten in te vullen Transgender specifieke situaties | Onderzoeksplatform O4U.

Het kwalitatieve deel zal bestaan uit interviews met transgender mensen in de verschillende fasen van transitie waarbij de nadruk komt te liggen op de vraag hoe zij met stigmatisering omgaan. Informatie hierover kan verkregen worden door te mailen naar maria.verbeek@ou.nl.

Doel van het onderzoek

Met de online vragenlijsten willen wij enerzijds meten welke probleemsituaties deelnemers ervaren tijdens de transitie, hoe zij hiermee omgaan, hoe zij zich voelen en welke steun zij ervaren van hun omgeving. Anderzijds willen wij de uitkomsten gebruiken voor het ontwikkelen van de Transgender Coping Questionnaire (TRACQ), een vragenlijst die in de toekomst gebruikt kan worden om te meten hoe transgender mensen omgaan met transgender specifieke probleemsituaties. Met de interviews wordt inzicht verkregen in de ervaringen en ideeën van de transgender mensen in transitie zelf.

Belang van het onderzoek: behandeling personaliseren

De TRACQ kan gebruikt worden om de behandeling te personaliseren.
Uit het longitudinale onderzoek kunnen aanbevelingen voortvloeien die het psychische welbevinden van transgender mensen tijdens en na transitie kunnen verbeteren.

Het belang van het onderzoek is gelegen in de aandacht die nu niet zozeer medisch als wel sociaal - en psychologisch gericht is op transgender mensen, gebaseerd op hun ervaringen tijdens het hele transitieproces.

Het onderzoeksteam

Een onderzoeksteam van de Open Universiteit, bestaande uit prof. dr. Arjan Bos, prof. dr. Jacques van Lankveld, dr. Mark Hommes en promovenda Maria Verbeek MSc, werkt voor dit longitudinale onderzoek samen met onder andere het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het Amsterdam Medisch Centrum en andere centra voor genderdysforie in Nederland.

Lees ook

Bekijk ook het nieuwsbericht Onderzoek: de ervaringen van transgender mensen in transitie.