ALG_Organisatie_11615_head_large.jpg
Leerstoelen
Overzicht van onze hoogleraren en hun leerstoelen.

Meer over de bijzondere leerstoelen...

Faculteit Bètawetenschappen

Prof. dr. N. Natascha Alechina hoogleraar Safe and Responsible AI
Prof. dr. E. Erik Barendsen hoogleraar Vakdidactiek informatica
Prof. dr. S.C. Stefan Dekker hoogleraar Integrated Environmental Modelling
Prof. dr. ir. R.W. Remko Helms hoogleraar Informatiekunde
Prof. dr. ir. S.M.M. Stef Joosten hoogleraar Informatica, i.h.b. bedrijfsinformatietechnologie
Prof. dr. ir. J. de Kraker UNESCO-hoogleraar Technology-Enhanced Learning for Sustainable Development
Prof. dr. R.J. Rob Kusters hoogleraar Bedrijfskunde, i.h.b. informatietechnologie en bedrijfsprocessen
Prof. dr. A.L.P Arno Nuijten bijzonder hoogleraar Behavioral IT Governance
Prof. dr. F. Paquita Pérez Salgado hoogleraar Knowledge Transfer for Sustainable Development Supported by ICT's (UNESCO-leerstoel)
Prof. dr. A.J.J Ad Ragas hoogleraar 
Prof. dr. A.H.W.M. Nadine Roijakkers

hoogleraar Open Innovation

Prof. dr. ir. Jetse Stoorvogel hoogleraar Integrated Environmental Modelling
Prof. dr.ir. J.J.M. Jos Trienekens hoogleraar Information Management in Educational Value Networks
Prof. dr. ir. J.M. Johan Versendaal bijzonder hoogleraar E-business
Prof. dr. T.E.J. Tanja Vos hoogleraar Software Engineering
Prof. dr. Ir H.P.E. Harald Vranken hoogleraar Cyber Security
Prof. dr. ir. Petra de Weerd-Nederhof decaan faculteit Bètawetenschappen
prof. dr. G. Bert Zwaneveld hoogleraar

Faculteit Cultuurwetenschappen

Prof. dr. G. Gemma Blok hoogleraar Geschiedenis van mentale gezondheid en cultuur
Prof. dr. S.P.J. Sarah De Mul hoogleraar Literatuur, cultuur en diversiteit
Prof. dr. Jan Don hoogleraar Taalwetenschap en taalonderwijs
Prof. dr. C.E. Eddo Evink hoogleraar Hoogleraar Filosofie, techniek, media en cultuur
Prof. dr. G.M. Gregor Langfeld hoogleraar Moderne en hedendaagse kunstgeschiedenis
Prof. dr. ir. Alexander Peine hoogleraar Cultuur, innovatie en communicatie
Prof. dr. L.H.M. Leo Wessels hoogleraar Cultuurwetenschappen ihb vaderlandse geschiedenis

Faculteit Managementwetenschappen

Prof. dr. W.F.M. Dennis Bams hoogleraar Financial Management and Financial Markets
Prof. dr. R.J. Robert -Jan Blomme hoogleraar Management and Organisations
Prof. dr. C. Cornelis Boersma bijzonder hoogleraar Sustainable Health and Innovation
Prof. dr. W.F.J Willem Buijink hoogleraar Accounting
Prof. dr. M. Martijn Burger bijzonder hoogleraar Economics of happiness
Prof. dr. M.C.J. Marjolein Caniëls hoogleraar Organisational Learning in the Knowledge Society
Prof. dr. M. Myriam Cloodt hoogleraar Strategisch management
Prof. dr P.L. Petru Curseu hoogleraar Organisational Behaviour
Prof. dr. ir. D. Daan Dohmen bijzonder hoogleraar Digital Transformation in Healthcare
Prof. dr. B.P.M. Bart Frijns hoogleraar Finance
Prof. dr. B.I.J.M. Beatrice van der Heijden hoogleraar Strategisch HRM, i.h.b. in relatie tot de dynamiek van de individuele loopbaan
Prof. dr. M. Marco Kalz hoogleraar Open Education (UNESCO-leerstoel)
Prof. dr. S. Stefanie Kleimeier-Ros hoogleraar Entrepreneurial Finance and Banking
Prof. dr. ir. H.R. Harold Krikke hoogleraar Supply Chain Management, i.h.b. Closed Loop Supply Chains
Prof. dr. K.E.H. Karen Maas bijzonder hoogleraar Accounting and Sustainability
Prof. dr. G.M.H. Gerard Mertens hoogleraar Financial Management
Prof. dr. J.H. Judith Semeijn hoogleraar Duurzaam Human Recource Management
Prof. dr. J. Jol Stoffers bijzonder hoogleraar Employability in de context van een innovatieve en lerende regio
Prof. dr. C.V. Tinka van Vuuren bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement

Faculteit Onderwijswetenschappen

Prof. dr. T.J. Theo Bastiaens hoogleraar Didactiek van nieuwe media, i.h.b. ten behoeve van docenten in primair en voortgezet onderwijs
Prof. em. dr. H.P.A. Els Boshuizen hoogleraar Educational Technology
Prof. dr. F.L.J.M. Saskia Brand-Gruwel hoogleraar Learning Sciences
Prof. dr. E. Elly de Bruijn bijzonder hoogleraar De pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening
Prof. dr. G. Gino Camp bijzonder hoogleraar Effectief leren
Prof. em. dr. J.F.M. Jos Claessen hoogleraar Sociale wetenschappen, i.h.b. onderwijs en vorming
Prof. dr. H.J. Hendrik Drachsler hoogleraar Learning Analytics
Prof. dr. R.H.M. Renate de Groot hoogleraar Biopsychologie van leren
Prof. dr. H.M. Halszka Jarodzka hoogleraar Instructional Design for Online Learning
Prof. dr. F.P.C.M. Frank de Jong bijzonder hoogleraar Responsief leren en kennis construeren
Prof. dr. D. Desirée Joosten-ten Brinke hoogleraar Leren van volwassenen
Prof. em. dr. P.A. Paul Kirschner hoogleraar Onderwijspsychologie, i.h.b. Leren en cognitie
Prof. dr. R. Roland Klemke hoogleraar Technologie-ondersteund leren en innoveren in het hoger onderwijs
Prof. dr. ir. C. Karel Kreijns hoogleraar Computer Supported Collaborative Learning
Prof. dr. M.A.C.Th. Marinka Kuijpers bijzonder hoogleraar Leeromgeving en leerloopbanen in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs (V)MBO
Prof. dr. R.L. Rob Martens hoogleraar Onderwijswetenschappen, i.h.b. docentprofessionalisering en onderwijsvernieuwing
Prof. dr. A.F.M. Loek Nieuwenhuis bijzonder hoogleraar Leven lang leren op de werkplek; de docent als professional en participant
Prof. em. dr. P.J.J. Sjef Stijnen hoogleraar Afstandsonderwijs ten behoeve van de opleiding tot leraar
Prof. dr. M. Marjan Vermeulen hoogleraar Professionele leernetwerken: Onderwijsontwikkeling door lerende netwerken
Prof. em. dr. W. Wim Westera hoogleraar Learning Media

Faculteit Psychologie

Prof. dr. C.A.W. Catherine Bolman hoogleraar e/m-Health toepassingen: optimalisering van bereik en gebruik bij kwetsbare doelgroepen
Prof. dr A.E.R. Arjan Bos hoogleraar Klinische psychologie, i.h.b. de sociaal psychologische aspecten van psychopathologie
Prof. em. dr. K. Karen van Dam hoogleraar Psychologie, i.h.b. psychologie van arbeid, organisatie en personeel
Prof. dr. Brechje Dandachi-FitzGerald  bijzonder hoogleraar Psychotherapie in de context van wetenschap-werkveld-onderwijs
Prof. dr. Jules Ellis hoogleraar Theorie en methoden in de psychologie
Prof. em. dr. J.M.P. Marie-José Enders-Slegers bijzonder hoogleraar Antrozoölogie: relatie mens-dier studies
Prof. em. dr. J. Jasper von Grumbkow hoogleraar Sociale wetenschappen, i.h.b. arbeid en organisatie
Prof. dr. K. Karin Hediger
bijzonder hoogleraar Anthrozoology - Animal-assisted interventions in Clinical Psychology
Prof. dr. R.W.J.V. René van Hezewijk hoogleraar Psychologie, i.h.b. gericht op onderwijs in de algemene psychologie
Prof. dr. S.A.H. Susan van Hooren hoogleraar Klinische psychologie
Prof. dr. N.E. Nele Jacobs hoogleraar Levenslooppsychologie
Prof. dr. A. Annet de Lange bijzonder hoogleraar Succesvol ouder worden op het werk
Prof. em. dr. J.J.D.M. Jacques van Lankveld hoogleraar Klinische psychologie
Prof. dr. E.H.S. Lilian Lechner hoogleraar Gezondheidspsychologie, i.h.b. gericht op de ontwikkeling en innovatie van het afstandsonderwijs in de gezondheidspsychologie
Prof. dr. J.M.E. Joris van Ruysseveldt hoogleraar Arbeids- en organisatiepsychologie
Prof. dr. A. Agnes Scholing bijzonder hoogleraar Psychotherapie in de context van wetenschap-werkveld-onderwijs

Prof. em. dr. J.E.M.M. Jef Syroit
hoogleraar Sociale psychologie, i.h.b. de sociale psychologie van arbeid en organisatie

Faculteit Rechtswetenschappen

Prof. mr. dr. D. Denis Abels hoogleraar Materieel strafecht
Prof. dr. A. Anna Berlee hoogleraar Gegevensbescherming en privacyrecht
Prof. mr. dr. W.H.B. Wilma Dreissen hoogleraar Strafrecht en strafprocesrecht
Prof. mr. A.L.H. Anka Ernes hoogleraar Dogmatiek van het privaatrecht
Prof. mr. drs. M.L. Marc Hendrikse hoogleraar Handels- en verzekeringsrecht
Prof. dr. mr. R. Ronald Janse hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschappen
Prof. dr. J.H.L.J. Janine Janssen hoogleraar Rechtsantropologie, i.h.b. samenwerken in de veiligheidszorg
Prof. dr. E.W. Emile Kolthoff hoogleraar Criminologie
Prof. mr. dr. S. Sonja Kruisinga hoogleraar Overeenkomstenrecht
Prof. mr. dr. M. Marijke Malsch hoogleraar Empirical Legal Studies
Prof. mr. dr. R.F.H. Roel Mertens hoogleraar Zakelijke rechten
Prof. dr. C.B. Modderman hoogleraar Recht in de decentrale overheden
Prof. mr. dr. R. Rolf Ortlep hoogleraar Bestuursrecht
Prof. mr. A. Anja Oskamp hoogleraar ICT en recht
Prof. mr. Reijer Passchier hoogleraar Digitalisering en de democratische rechtsstaat
Prof. mr. dr. Pernille van der Plank hoogleraar Privaatrecht, i.h.b. goederenrecht
Prof. mr. J.G.J. Jac Rinkes hoogleraar Privaatrecht
Prof. dr. J.W. Jan Willem Sap hoogleraar Europees Recht
Prof. dr. mr. S.L.T. Sarah Schoenmaekers bijzonder hoogleraar Europees recht, i.h.b. cultureel gecorrigeerde markteconomie
Prof. mr. dr. G.K. Goran Sluiter hoogleraar hoogleraar Straf- en strafprocesrecht
Prof. em. dr. H.C.G. Huub Spoormans hoogleraar Metajuridica
Prof. dr. W.Ph. Wouter Stol bijzonder hoogleraar Politiestudies
Prof. mr. dr. M.K.G. Michiel Tjepkema hoogleraar Overheidsaansprakelijkheid en mijnbouwschade
Prof. mr. T.H.M. Edwin van Wechem hoogleraar Corporate Legal Counselling
Prof. dr. C.M. Carla Zoethout hoogleraar Constitutioneel recht
Prof. dr. G.J. Gerrit-Jan Zwenne hoogleraar Gegevensbescherming in de Nederlandse rechtspraktijk