ALG_OpenAcces_10608_head_large.jpg
Open access
Open access is vrije toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals tijdschriftartikelen, en heeft als doel om publiek gefinancierd onderzoek voor iedereen online toegankelijk te maken. Open access publicaties zijn beter vindbaar, worden vaker geciteerd en hebben een groter bereik. Open access komt niet alleen de wetenschap ten goede, maar ook de maatschappij en de economie. Ook individuele onderzoekers hebben belang bij een zo breed mogelijk publiek voor hun werk, waarbij dit publiek zo snel mogelijk toegang tot de informatie moet krijgen.

Open access is de norm bij de OU

Vanaf begin juli 2016 is het beleid van de Open Universiteit dat open access de norm is bij het toegankelijk maken van publicaties. Daarom stimuleert de Open Universiteit het publiceren in open access tijdschriften. Deze publicaties worden ook opgeslagen in een zogenaamde institutionele full text open access repository: de research portal. De ambitie van Nederland en de Open Universiteit is 100% open access te bereiken.

Maatregelen om die ambitie te bereiken:

  • Voor wetenschappelijke publicaties en vakpublicaties is opslag in de repository, de research portal, verplicht. Via die research portal worden ze voor iedereen toegankelijk gemaakt.
  • Aanbevolen wordt ook populariserende publicaties en overige publicaties op te nemen in de research portal.
  • Met veel uitgevers zijn afspraken gemaakt over publiceren in open access. Indien open access publiceren niet mogelijk is, wordt de 'preprint' of 'postprint' van de publicatie opgeslagen in de research portal.

  • Het amendement Taverne (artikel 25fa) in de Nederlandse auteurswet biedt onderzoekers de mogelijkheid om kort wetenschappelijk werk na een redelijke termijn te delen, ongeacht eventuele beperkende richtlijnen van uitgevers. De Open Universiteit volgt het beleid van de Nederlandse universiteiten om op basis van dit amendement de 'version of record' (de uitgeversversie) van een niet-open-access-publicatie zes maanden na publicatie in hun repository zichtbaar zullen maken.
    Lees meer over het Amendement Taverne op openaccess.nl.
  • Indien het niet mogelijk is open access te publiceren, moet dit worden gemotiveerd.
  • OU-onderzoekers kunnen beroep doen op het Open Access Stimuleringsfonds in geval van gebrek aan budget om open access te publiceren.

Ondersteuning bij open access publiceren

Medewerkers van de afdeling Academische Zaken kunnen onderzoekers informeren over en ondersteunen bij het publiceren in open access. Meer informatie daarover is terug te vinden op onze onderzoekspagina's.

Meer informatie over open access

Meer informatie over open access staat op de website van de Universiteiten van Nederland en op de website openaccess.nl.