Minoren Bedrijfskunde

Minoren Bedrijfskunde

 • Managementwetenschappen
 • Voltijd/deeltijd
 • 15 EC
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • 67,14 per studiepunt
 • Academisch jaar 2022-2023
Minoren zijn blokken van 15 EC met inhoudelijk samenhangende cursussen.  Studenten van de Open Universiteit (ook niet-bedrijfskunde) kunnen deze minoren inbrengen om de vrije ruimte te vullen. Ook studenten van andere universiteiten kunnen deze inbrengen als minor.
 
Bedrijfskunde biedt de volgende vijf minoren aan:
 • Minor Marketing 15 EC
 • Minor Personeel en Organisatie 15 EC
 • Minor Finance & Accounting 15 EC
 • Minor Organisatie en Omgeving 15 EC
Kijk bij Inhoud voor meer informatie.
Vragen? Neem contact op met je studieadviseur: info@ou.nl


Minor Marketing 15 EC

Kwartiel 1 (sept-nov) Kwartiel 2 (nov-jan)
MB0712 Marketing (vaste cursus, 5 EC) MB1602 Business Marketing (vaste cursus, 5 EC)
MB2012 Relatiemarketing (variabele cursus, 5 EC)

De minor Marketing biedt studenten inzicht in de verschillende benaderingen met betrekking tot het handelen van de organisatie naar zowel de interne als externe omgeving van de organisatie. Daarbij komt zowel marketing gericht op individuele consumenten als business-to-business marketing aan bod.

Minor Personeel en Organisatie 15 EC

Kwartiel 1 (sept-nov) Kwartiel 2 (nov-jan)
MB0202 Organisatiekunde (variabele cursus, 5 EC) MB1302 Gedrag in organisaties (vaste cursus, 5 EC)
MB0112 Human Resource Management (variabele cursus, 5 EC)

De Minor Personeel en Organisatie geeft studenten meer inzicht in het organiseren en ontwikkelen van menselijk kapitaal in organisaties.

Minor Finance & Accounting 15 EC

Kwartiel 3 (feb-april) Kwartiel 4 (april-juni)
MB0402 Financial accounting en Administratieve Processen
(vaste cursus, 5 EC)
MB1502 Financieel management (vaste cursus, 5 EC)
MB0902 Management accounting (vaste cursus, 5 EC)
 

De minor Finance & Accounting biedt studenten inzicht in de financiële verslaglegging van organisaties en het besturen van organisaties op basis van financiële data.

Minor Organisatie en Omgeving 15 EC

Kwartiel 3 (feb-april) Kwartiel 4 (april-juni)
MB1202 Strategie van organisaties
(vaste cursus, 5 EC)
MB0302 Algemene economie voor management (vaste cursus, 5 EC)
MB0202 Organisatiekunde (variabele cursus, 5 EC)

De minor Organisatie en Omgeving biedt inzicht in de manier waarop organisaties omgaan met hun omgeving, en welke invloed deze omgeving heeft op de interne organisatie.

Vragen? Neem contact op met je studieadviseur: info@ou.nl

Academisch studeren op jouw manier

De cursussen van de Open Universiteit kun je goed combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar colleges. Je maakt opdrachten, volgt virtuele bijeenkomsten en hebt regelmatig contact met medestudenten en docenten. Meestal online, soms fysiek. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Dit kan zijn telefonisch, videobellen, schriftelijk of online. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan (verplichte) online of fysieke bijeenkomsten. Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij je studieadviseur. Vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je stellen aan de docent van de cursus.

Tentaminering

Je sluit de cursussen af met een tentamen. Dit kan een digitaal tentamen zijn of een opdracht. Bij elke cursus heb je drie tentamenkansen binnen de inschrijftermijn van twaalf maanden. Je kunt ervoor kiezen het tentamen op een computer in het studiecentrum of thuis via je eigen computer te maken. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je er aanmelden voor cursussen en tentamens en je studiepad bekijken.  
Via de online leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Maar je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. 

Collegegeld

Je betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van je nationaliteit en studieverleden.
Lees meer over kosten, Levenlanglerenkrediet, en de kortingsregeling (KCOU).