CW_Kunst_10365_head_large.jpg
Projecten
Alle cultuurwetenschappers proberen het publiek zoveel mogelijk te betrekken bij hun onderzoek en te informeren over hun bevindingen. Zij zijn continu in communicatie met de maatschappij; publiceren boeken, artikelen en columns en maken deel uit van het publieke debat door lezingen en interviews te geven. Daarnaast zijn ze betrokken of recent betrokken geweest bij grotere nationale en internationale onderzoeksprojecten.
 • HERA
  'Governing the Narcotic City. Imaginaries, practices and discourses on public drug use in European cities' (2019 - 2022).
  Prof. dr. Gemma Blok

 • '(Un)mapping Infrastructures: Transnational Perspectives on Modern Art, 1900–1970' (2020 -2022)
  Prof. dr. Gregor Langfeld

 • EviDENce
  Egodocuments Event Modeling. How Eyewitnesses report on violence. ADAH project gefinancierd door het Netherlands eScience center en CLARIAH, 2017-2020. Een onderzoek naar een nieuwe methode om tekstcollecties te doorzoeken, met als cases Nederlandstalige egodocumenten van 1700 tot heden, en transcripten van oral history interviews met ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog.
  Dr. Susan Hogenvorst

 • Meesterschap Cultuureducatie
  Project in samenwerking met dr. Marijke Huisman (Universiteit Utrecht), gericht op kennisdeling over het gebruik van cultureel erfgoed in het onderwijs; met een focus op de buitenschoolse context en de raakvlakken met burgerschap. Door middel van expertmeetings, studiemiddagen, workshops en publicaties wordt gewerkt aan de uitwisseling van kennis en expertise tussen het veld van wetenschappelijk onderzoek, cultureel erfgoed, vakdidactiek en (geschiedenis)onderwijs (lopend).
  dr. Pieter de Bruijn

 • Portefeuille de Gebroeders Miedema
  In samenwerking met de drie tekenaars Harry, Hessel en Peter Miedema en de ontwerper Swip Stolk (†2018) is een zogenaamde Portefeuille gemaakt, de Portefeuille de Gebroeders Miedema. Naast reproducties van hun werk bevat dit bijzonder vormgegeven album ook een publicatie waarin hun oeuvre geplaatst wordt in de ontwikkeling die de kunst de afgelopen decennnia heeft doorgemaakt: Paul van den Akker en Gerard van Wezel, Sprookjes van de Gebroeders Miedema/The Fairy Tales of the Brothers Miedema, EastWestArts, Utrecht 2020. Deze Nederlandse en Engelstalige publicatie zal vanaf 2 oktober met de Portefeuille de Gebroeders Miedema worden gepresenteerd in een kleine tentoonstelling in museum Belvédère in Heerenveen.
  Prof. dr. Paul van den Akker

 • Objecten in perspectief
  Vragen in het museum als opening voor het bespreken van gevoelige onderwerpen in de geschiedenisles. In dit project is een training voor het lesgeven over gevoelige onderwerpen onderzocht die wordt gegeven in een museumcontext versterkt met vakdidactische ontwerpprincipes. De training is gericht op multiperspectiviteit door het stellen van historische vragen bij een concreet erfgoedobject (januari 2020).
  Partners: dr. Geerte Savenije (Universiteit van Amsterdam), dr. Albert Logtenberg (Universiteit Leiden / Hogeschool van Amsterdam), Guido Goijens (Hogeschool Rotterdam), Timo Epping (Rijksmuseum van Oudheden), Haags Historisch Museum, Zaam Calvijn College, Lentiz Groen van Prinstererlyceum, CSG Veenendaal.
  Dr. Pieter de Bruijn

 • CrossEWT
  A crossmedial analysis of eyewitness testimonies. Een CLARIAH research pilot project, 2017-2019, gefinancierd door CLARIAH. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor automatische tekstselectie en –analyse van ooggetuigeninterviews in drie genres: journalistieke interviews in kranten, documentaires op televisie, en oral history interviews.
  Dr. Susan Hogenvorst

 • Testimonies in museums, education and online
  Een onderzoek binnen het programma 'War! Popular Culture and European Heritage of Major Armed Conflicts' aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in het kader van het Research Excellence Initiative project gefinancierd door de EUR. Een onderzoek naar het gebruik van digitale interviewcollecties over de Tweede Wereldoorlog (2015 - 2019)
  Dr. Susan Hogenvorst

 • Rembrandtroute
  Rembrandt en de Bijbel, via de app van het Nederlands Bijbelgenootschap toegankelijk (najaar 2019).
  Dr. Frauke Laarmann-Westdijk

 • NWO internationaliseringsbeurs
  Voor het opzetten en coördineren van een internationaal onderzoeksproject genaamd: 'The Congo Free State across Media, Language, Culture' (2013-2017) in samenwerking met: Stephen Donovan (Uppsala University), Robert Burroughs (Leeds Metropolitan University) en The Research Institute of the RMCA (Tervuren).
  Prof. dr. Sarah de Mul

 • NWO VIDI
  'The Politics of Irony in Contemporary Latin American Literature on Violence' (2011 - 2016).
  Prof. dr. Brigitte Adriaensen

 • NWO Open Competitie
  'A Deep Need in Contemporary Fiction: A Polysystemic Approach to the International Reception of Jorge Luis Borges' (2009 - 2014).
  Prof. dr. Brigitte Adriaensen