SG22_23_C04_head_large.jpg

Het benutten van lokale burgerkennis bij klimaatvraagstukken

Alleen samen maken we de toekomst duurzaam voor de generaties na ons.

Donderdag 17 november 2022 - Bibliotheek Brunssum
19.00 uur

Optimalisering klimaatbeleid

Limburg werd in juli 2021 getroffen door plaatselijk zeer zware regenval, met overstromingen tot gevolg. Door deze ramp werd klimaatverandering ineens concreet en tastbaar. Hoe kunnen rampen in de toekomst worden afgewend? Goed samenwerken en samen leren met bewoners kunnen voor de provincie en gemeenten één van de oplossingen zijn voor het optimaliseren van klimaatbeleid. Onderzoek van Paquita Perez toont een nieuwe invalshoek voor het inzetten en vormgeven van participatie bij klimaatvraagstukken. Eén met meerdere perspectieven op een duurzaamheidsproces. In dit college is er ook ruimte voor inbreng van eigen ervaringen. Alleen samen maken we de toekomst duurzaam voor de generaties na ons.

Grote verschillen in milieuvriendelijk handelen

Waarom en onder welke condities handelen mensen wel of niet milieuvriendelijk? Welke competenties komen daarbij van pas, en kun je die ontwikkelen? Er blijken op dit gebied grote regionale, sociale, gender- en culturele verschillen te zijn. Bijvoorbeeld, hoe komt het dat in Denemarken de introductie van windmolens heel succesvol was, terwijl in Nederland de aankondiging van vrijwel elke windmolen tot protest leidt van de omwonenden? Prof. dr. Paquita Pérez probeert op dit type vragen wetenschappelijk gefundeerde antwoorden te vinden. Paquita is een veel gevraagde spreker. Ze bekleedt de UNESCO-leerstoel Knowledge Transfer for Sustainable Development Supported by ICTs bij de faculteit Bètawetenschappen.