RW_Deveiligestad_head_large.jpg

Symposium en boekpresentatie Cohesie en polarisatie in de stad

Boerenprotesten, discussies over inenten tegen COVID-19, Black Lives Matter en ons koloniaal verleden: in de arena van de publieke opinie doet zich een proces van polarisatie voor. Daarbij lijkt het voor politiek en overheidsinstellingen steeds lastiger te worden om de boel bij elkaar te houden. Op dinsdag 1 november 2022 organiseert de Open Universiteit in Heerlen het symposium 'Cohesie en polarisatie in de stad'. Het gelijknamige boek met hierin bijdrages van verschillende onderzoekers, wordt die dag gepresenteerd.

Symposium

De vier onderzoekers die tijdens het symposium spreken, schreven allemaal een bijdrage voor de bundel. Jan Willem Sap bekijkt sociale cohesie en polarisatie vanuit Europees perspectief, Jasper Bongers zoomt in op het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne, dat het winkelhart van Nederland moest worden maar te maken kreeg met drugsoverlast en sociale onrust.

Iris van der Zande geeft een historische analyse van de manier waarop polarisatie zich in het negentiende-eeuwse Rotterdamse gevangeniswezen manifesteerde met betrekking tot klasse en gender. Marelle Attinger onderzoekt de nieuwe Wet straffen en beschermen, die de samenleving veiliger moet maken en de positie van het slachtoffer in het strafproces steviger verankert. Zij vraagt zich af of wetgeving ook niet uitsluiting en polarisatie in de hand kan werken.

Boek Cohesie en polarisatie in de stad

Polarisatie in de politiek, in het racismedebat en rond de maatregelen tijdens de Covid-19-crisis zijn aan de orde van de dag. Daar staat tegenover dat veel mensen op zoek zijn naar cohesie, naar samen werken en leven, en zich daarvoor willen inzetten. Cohesie is het uitgangspunt van het boek. Daarmee wordt verwezen naar de onderlinge betrokkenheid tussen burgers, maar ook naar de betrokkenheid tussen burgers en overheid. Vanuit de sociale wetenschappen, het recht en de geschiedeniswetenschappen wordt ingegaan op de vragen wat ons verdeelt, welke groepen in onze samenleving de grootste kans maken om buiten de boot te vallen en hoe we kunnen omgaan met vragen rond cohesie en polarisatie. De bundel is samengesteld door Janine Janssen en Emile Kolthoff, allebei verbonden aan de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit.

Emile Kolthoff en Janine Janssen

Prof. dr. Emile Kolthoff is hoogleraar Criminologie aan de Open Universiteit. Prof. dr. Janine Janssen is bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit, hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de Nationale Politie en lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en de Politieacademie. Cohesie en polarisatie in de stad is uitgegeven door Boom Uitgeverij en online verkrijgbaar in de webshop van de uitgeverij en via andere (online) boekhandels. Het is de vierde bundel in de reeks De Veilige Stad.

Met medewerking van

De bundel bevat bijdrages van: Jasper Bongers, Diana Marijnissen, Sven Brinkhoff, Jan Willem Sap, Wendy Guns, Ruben Boers, Naomi van Stapele & Janine Janssen, Iris van der Zande, Bart Claes & Angela Verhagen, Mandy de Bruijn, Frank Inklaar, Imke Smulders & Emile Kolthoff en Marelle Attinger. Het voorwoord is geschreven door Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad.

Lees alvast de inleiding, geschreven door Emile Kolthoff en Janine Janssen. Cohesie en Polarisatie in de stad: inleiding (2022).


Boek: Cohesie en polarisatie in de stad