null ‘Mindful’ werkomgeving verhoogt kans op succes innovatieprojecten

MST_PeterOeij_Jan17_head_large.jpg
Samenleving
‘Mindful’ werkomgeving verhoogt kans op succes innovatieprojecten
Innovatieprojecten hebben een grotere kans van slagen wanneer de leden van het projectteam alerter zijn op zaken die fout kunnen zijn en daarmee zorgvuldiger omgaan. Dit probleemoplossend gedrag kan worden vergemakkelijkt door een 'mindful' werkomgeving te realiseren. Dit stelt promovendus Peter Oeij in zijn proefschrift ‘The resilient innovation team: A study of teams coping with critical incidents during innovation projects'.Tevens reikt hij daarin een instrument aan om deze werkomgeving en het gewenste gedrag te versterken. Oeij promoveert op 25 januari 2017 om 13.30 uur aan de Open Universiteit.

Risicomijdend gedrag

Het faalpercentage van innovatieprojecten is relatief hoog. Naast de rol van markten, financiering, consumentenwensen en organisatorische ontwikkelingen, kan ook teamgedrag een oorzaak zijn. De complexiteit van een project en de kritieke incidenten die daarbij ontstaan veroorzaken vaak risicomijdend en defensief gedrag bij teamleden, terwijl van hen juist wordt verwacht dat zij out of the box' durven denken.

Opmerkzaam en veerkrachtig

Peter Oeij onderzocht waarom teams in high reliability organisaties (HRO) zoals kerncentrales en politie ondanks hoge druk zelden falen bij incidenten en of innovatieteams van deze HRO-teams kunnen leren. Hij constateert dat HRO-teams beschikken over een probleemoplossend gedrag, ofwel innovation resilience behaviour, dat is gebaseerd op vijf principes: ze zijn alert op zaken die fout kunnen gaan, ze accepteren geen simpele antwoorden maar onderbouwen de feiten, ze verbinden projectdoelen aan organisatiedoelen, ze durven het project over een andere boeg te gooien als dat nodig is en geven expertise voorrang aan rang. Om dit gedrag te stimuleren is volgens Oeij een 'mindful' werkomgeving een voorwaarde. Daarin mogen fouten worden gemaakt, is ruimte voor leren door experimenteren, hebben teamleden inspraak en zijn beslissingen gericht op het behalen van synergie.

Innovatieteams die in het onderzoek van Oeij aan de slag gingen volgens de HRO-principes gebaseerd op een ‘mindful' werkomgeving, bleken beter in staat hun projectdoelen te realiseren waardoor de kans op innovatiesucces toeneemt. Oeij beveelt bedrijven aan om de organisatorische condities voor een mindful werkomgeving te scheppen en ook het veerkrachtige gedrag en competenties van teamleden gericht op het voorkomen van kritische incidenten te versterken.

Over Peter Oeij

Peter Robert Arthur Oeij (Rotterdam, 1960) studeerde in 1988 af in Geschiedenis (Maatschappijgeschiedenis) en in 1989 in Sociologie (Arbeids- en Organisatiesociologie) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1989 tot 2001 was hij werkzaam bij IVA, Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Sinds 2001 werkt hij voor TNO. Aanvankelijk werd zijn werk gedomineerd door vraagstukken op het macro- en meso-niveau (maatschappij, industrie en beleid). Later verlegde hij zijn focus naar vraagstukken op het gebied van arbeidsorganisatie, zoals de kwaliteit van het werk, de organisatie van het werk en de werkprocessen en het bedrijfsbeleid met betrekking tot werkgelegenheid, ziekteverzuim en stress. In 2005 behaalde hij zijn mastergraad in Arbeid- en organisatiepsychologie aan de Open Universiteit. In 2011 startte Oeij zijn promotieonderzoek bij de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit.

Promotie

Peter Oeij verdedigt zijn proefschrift met als titel 'The resilient innovation team. A study of teams coping with critical incidents during innovation projects' op woensdag 25 januari 2017 om 13.30 uur aan de Open Universiteit in Heerlen. De promotores zijn prof. dr. Tinka van Vuuren (OU) en prof. dr. Jeff Gaspersz (Nyenrode Business Universiteit). De co-promotor is prof. dr. Steven Dhondt (Katholieke Universiteit Leuven).