null De klas in het oog houden ...

OW_EyeTracking_11476_head_large.jpg
Leren
De klas in het oog houden ...
Halszka Jarodzka, onderzoeker bij het Welten-instituut, verzorgt een van de vijf keynotes op de 5e Poolse Eye Tracking Conference die plaatsvindt van 21 tot 23 april 2017 in Lublin. Titel van de presentatie is: ‘Keeping an eye on the classroom. Hoe kan oogbewegingsregistratie ons helpen om leerkrachten en leerlingen te begrijpen en te ondersteunen.’

Oogbewegingsregistratie

Oogbewegingsonderzoek in onderwijswetenschappen heft al veel interessante inzichten opgeleverd in hoe leren werk ten hoe instructie ontworpen zou moeten worden. De meerderheid van deze onderzoeken – net als het meeste oogbewegingsonderzoek in het algemeen – vond plaats in laboratoria. De onderwijspraktijk is echter heel anders dan een laboratoriumsituatie. Een klas bestaat bijvoorbeeld uit een veelheid van studenten terwijl laboratoriumonderzoek kijkt naar één deelnemer tegelijk. Vandaar de vraag: in hoeverre kunnen we de resultaten uit laboratoriumstudies generaliseren naar de onderwijspraktijk? En in welke richting moeten we ons veldonderzoek bewegen om de complexiteit in zijn geheel te vangen? 

Keynote Jarodzka

In haar keynote gaat Jarodzka in op deze vragen, en wel vanuit twee invalshoeken: vanuit het oogpunt van de leerkracht en vanuit de student. Ze gaat in op de vraag hoe leerkrachten visuele expertise kunnen ontwikkelen in het managen van een klas vol studenten en hoe we dit kunnen onderzoeken met behulp van oogbewegingsonderzoek. Vanuit het oogpunt van de student bespreekt ze de invloed van de aanwezigheid van anderen op de aandachtsprocessen van studenten en op hun leren en hoe dit onderzocht kan worden maar ook ondersteund zou kunnen worden met oogbewegingsonderzoek. 

Meer informatie over de 5e Poolse Eye Tracking Conference is te vinden op de conferentiesite