Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Daarom maken wij gebruik van cookies.
Hiermee kunnen wij ook advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u pagina’s delen via social media.
Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Meer lezen
Hoe meet je 21e-eeuwse vaardigheden in het mbo?
Move21 is een driejarig onderzoek naar 21e-eeuwse vaardigheden in het mbo. Kernvraag is: hoe bepaal je het niveau van studenten op het gebied van 21e-eeuwse vaardigheden en hoe zie je welke ontwikkeling studenten op dit gebied doormaken. Het onderzoek is ingegeven vanuit de wens van scholen om meer zicht te krijgen op het niveau en de ontwikkeling van studenten op het gebied van 21e-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden. Het Welten-instituut is een van de partners in dit project dat wordt geleid door het expertisecentrum beroepsonderwijs ecbo. Het National Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) financiert het project.

Zichtbaar maken

Voor zowel studenten, docenten en onderwijsontwikkelaars is het zichtbaar maken van ontwikkeling op deze vaardigheden essentieel. Het onderzoeksproject Move21 bouwt voort op instrumenten die de vier praktijkpartners al inzetten om de ontwikkeling van hun studenten op de betreffende generieke vaardigheden te bepalen en om de bereikte niveaus vast te stellen. Het eerste deel van het onderzoek kijkt naar de onderlinge samenhang tussen deze vaardigheden en je ze in hun samenhang kunt meten. Hiertoe ontwikkelen de onderzoekers samen met praktijkpartners een breed meetinstrument voor alle vaardigheden, en worden de bestaande formatieve en normatieve instrumenten op dit gebied doorontwikkeld.

Ontwikkeling ondersteunen

De (door)ontwikkelde instrumenten worden in het tweede deelproject gebruikt om te onderzoeken hoe je de ontwikkeling van de generieke, toekomstgerichte vaardigheden kunt ondersteunen. Dit gebeurt op basis van een quasi-experimenteel design met voor- en nametingen. We onderzoeken in welke mate onderwijsactiviteiten bijdragen aan de ontwikkeling van de vaardigheden, en in hoeverre de formatieve instrumenten (rubrics, portfolios) een meerwaarde vormen.

Handreiking voor mbo-instellingen

Het driejarig onderzoek resulteert onder andere in meetinstrumenten en een praktische handreiking voor mbo-instellingen voor het inzetten van de instrumenten bij het in kaart brengen van de ontwikkeling die studenten doormaken op het gebied van 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden.

Partners

Projectcoördinator van Move21 is expertisecentrum beroepsonderwijs ecbo. Vanuit het Welten-instituut zijn dr. Desirée Joosten-ten Brinke en dr. Kim Dirkx bij het project betrokken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met KBA Nijmegen, ID College, ROC Friese Poort, Koning Willem I College en Mentoring Programma Friesland.


Meer nieuwsberichten                                                                                                                Meer agenda items