Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Daarom maken wij gebruik van cookies.
Hiermee kunnen wij ook advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u pagina’s delen via social media.
Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Meer lezen
Hoge scores voor OU in NSE 2017
Vier bacheloropleidingen en één masteropleiding van de Open Universiteit scoren de eerste plaats in de ranglijsten van hun studierichtingen in de Nationale Studenten Enquête 2017. De tevredenheid over de overige opleidingen ligt meestal ver boven het landelijk gemiddelde. Aan de Nationale Studenten Enquête nemen alle universiteiten deel.  

Hoge waardering en verbeterpunten

Rector magnificus van de Open Universiteit, prof. mr. Anja Oskamp: ‘De waardering van onze studenten voor de onderwijskwaliteit van hun opleidingen is hoog, daar zijn we blij mee. Die waardering is niet vanzelfsprekend. De afgelopen jaren hebben we ons masteronderwijs vernieuwd voor betere studeerbaarheid en de vernieuwde bachelors zijn september 2016 gestart. Er zijn veel aspecten van de onderwijskwaliteit waarover studenten tevreden zijn, maar bij sommige punten is de tevredenheid gedaald. We gaan in onze permanente kritische onderwijsevaluatie aan deze en andere verbeterpunten aandacht geven.’

Hoge scores

Vier van de zeven OU-bacheloropleidingen (Bedrijfskunde, Informatiekunde, Milieu-natuurwetenschappen en Algemene cultuurwetenschappen) en één van de negen OU-masters (Psychology) oogsten de hoogste tevredenheidscore van alle universiteiten die deze studies aanbieden. Drie opleidingen zijn tweede in hun ranglijsten: de bachelor Informatica en de masters Kunst- en cultuurwetenschappen en Software Engineering. Een sterke stijging in tevredenheid is te zien bij de bachelors Bedrijfskunde en Informatiekunde en bij de master Environmental Sciences. 
Aspecten van de onderwijskwaliteit die hoog gewaardeerd worden zijn: informatievoorziening,  inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, docenten, toetsing en beoordeling, studielast en studiefaciliteiten. 

Onafhankelijk onderzoek

Het onafhankelijke onderzoeksinstituut Intomart GfK heeft voor de Nationale Studenten Enquête 2017 ruim 700.000 studenten uit het hoger onderwijs benaderd, waarvan bijna 300.000 studenten hebben deelgenomen. Het betreft een jaarlijks, landelijk onderzoek, waarin studenten een oordeel mogen geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van Stichting Studiekeuze123. Dit is een gezamenlijk initiatief van het hoger onderwijs en de studentenorganisaties. Het ministerie van OCW financiert Studiekeuze123. De studentenoordelen van de NSE 2017 staan op www.studiekeuze123.nl en worden meegenomen in de jaarlijkse Keuzegidsen.


Meer nieuwsberichten                                                                                                                Meer agenda items