null Kenniscafé Sport Live! over Bewegen en leren

OW_KenniscafeSportLive_12129_head_large.jpg
Kenniscafé Sport Live! over Bewegen en leren
Hoe verhouden bewegen en leren zich tot elkaar? Welke rol spelen voeding en slaap hierbij? Wat is de wetenschappelijke stand van zaken op dit vlak? Wat gebeurt er inmiddels binnen het onderwijs? Komen beleidsmakers al in beweging? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord op 12 mei 2017 tijdens het Kenniscafé Sport Live!. Het kenniscafé is een onderdeel van de conferentie Optimaal Leren georganiseerd door de Open Universiteit in Heerlen.

Debat over Bewegen en leren

Kenniscafé Sport - Live! Is een beproefd concept van Kenniscentrum Sport. Dit concept wordt vanuit het project SMART MOVES! ingezet om een goed debat op te zetten over Bewegen en leren. Onder leiding van een deskundige presentator en onder muzikale begeleiding van een jazzband gaan deelnemers vanuit de wetenschap, beleid en praktijk met elkaar het gesprek aan. Sportfilosoof Guus Heijnen sluit het kenniscafé af met een gesproken column.

Onderwerpen

De volgende drie discussieblokken staan centraal, steeds ingeleid door één of twee experts:

  • Bewijskracht Bewegen & Leren (Amika Singh, VUmc)
  • Bewegen & Leren in de praktijk (Andrew Simons, Gezonde basisschool van de toekomst)
  • Vermindering Zitgedrag & Leren; Slaap & Leren (Jérôme Gijselaers, OU) met een uitstapje naar Voeding & Leren (Inge van der Wurff, OU)

Alle deelnemers aan dit kenniscafé worden uitgenodigd mee te discussiëren, kennis op te doen en ervaringen te delen. Wij hopen u te voeden met nieuwe inspiratie op het gebied van bewegen & leren.

Conferentie Optimaal leren

Het Live Kenniscafé Sport is een programmaonderdeel van de conferentie Optimaal leren die plaatsvindt op 12 mei 2017 in Heerlen. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u op de conferentiesite.