null Keynote Arnoud Evers over werkplekleren door leerkrachten

OW_Werkplekleren_12967_head_large.jpg
Leren
Keynote Arnoud Evers over werkplekleren door leerkrachten
Op 30 maart 2017 gaf Arnoud Evers een keynote tijdens de international partner Work-based learning conference in Helsinki. Het congres richtte zich op didactische aanpakken en tools die ook gebruikt kunnen worden buiten het traditionele klaslokaal. Evers presenteerde er een zelf-assessmentinstrument om het werkplekleren van leraren in kaart te brengen en identificeerde manieren waarop werkgevers werkplekleren kunnen faciliteren.

Zelf-assessmentinstrument

Het gepresenteerde zelf-assessmentinstrument bestaat uit 6 hoofdcategorieën van leren op de werkplek:

  • het bestuderen van vakliteratuur
  • het volgen van werkgerelateerde training
  • experimenteren
  • reflecteren en feedback vragen
  • samenwerken met als doel de les te verbeteren
  • samenwerken met als doel om de school te ontwikkelen.

Dit instrument is ook gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Studies in Continuing Education.

Werkplekleren faciliteren

In zijn keynote ging Evers eveneens in op het faciliteren van werkplekleren. Hij wees onder andere op structurele factoren (bijvoorbeeld autonomie van teams), culturele factoren (zoals vertrouwen en sociale steun), leiderschap (transformatief en gespreid) en persoonlijke factoren (bijvoorbeeld vertrouwen in eigen kunnen en intrinsieke motivatie.

De Work-based learning conference werd georganiseerd door de Haaga-Helia School of Vocational Teacher Education in Helsinki.