null Masterclass over twee UNESCO leerstoelen rond open onderwijs

ALG_Abstract_11685_head_large.jpg
Digital Learning
Masterclass over twee UNESCO leerstoelen rond open onderwijs
Eind 2016 heeft UNESCO twee nieuwe UNESCO leerstoelen toegekend. Bij Fontys Hogescholen is de leerstoel 'OER and their Adoption by Teachers, Learners and Institutions' van start gegaan en bij de Open Universiteit is de leerstoel 'Open Education' ingesteld. Op 27 januari 2017 vindt een gratis online masterclass plaats waarin de twee leerstoelhouders de betekenis van Open Education en OER bespreken in relatie met de UNESCO sustainable development goal 4: Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning.

Open onderwijs en de SDGs

Open Educational Resources en open courses (zoals MOOCs) kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het meer toegankelijk maken van onderwijs. Zij kunnen ook bijdragen aan een basale kennisinfrastructuur om de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze eeuw aan te pakken. Maar het gebruik van digitale technologie voor het toegankelijk maken van het onderwijs levert niet zonder meer een bijdrage aan een meer toegankelijk (hoger) onderwijs. Een van de kernvragen gaat over factoren die invloed hebben op adoptie van ICT en OER in het onderwijs. Een tweede vraag gaat over de eisen voor participatie in de digitale kenniseconomie en de kansen voor de Global South om te participeren.

Masterclass

In de online masterclass gaan de twee leerstoelhouders in op deze onderwerpen. De gratis masterclass wordt live uitgezonden in samenwerking met de Open Universiteit op 27 januari 2017 om 13.00 uur. Dit is de zesde masterclass in de reeks. Bekijk de zes masterclasses.

Leerstoelhouders

Robert Schuwer is UNESCO-leerstoelhouder OER and their Adoption by Teachers, Learners and Institutions en lector Open Educational Resources aan Fontys Hogeschool ICT.
Marco Kalz is UNESCO-leerstoelhouder Open Education en Hoogleraar bij de faculteit Management Science and Technology en het Welten Instituut van de Open Universiteit.

Bronnen

UNESCO development goal 4
Incheon Declaration (pdf)