null Saskia Brand-Gruwel: 'Maak werk van programmeeronderwijs'

OW_Programmeren_13191_head_large.jpg
Leren
Saskia Brand-Gruwel: 'Maak werk van programmeeronderwijs'
'Leerlingen die een tijdje programmeeronderwijs volgen zijn vaak beter in het oplossen van problemen. En ze vinden het leuk. Ga er dus mee aan de slag.' Dat adviseert prof. dr. Saskia Brand-Gruwel van het Welten-instituut gebaseerd op een literatuuronderzoek naar de opbrengsten van programmeeronderwijs in opdracht van de Kennisrotonde. Tijdens de Onderzoeksconferentie van Kennisnet op 28 juni 2017 presenteert ze de resultaten.

Leren programmeren verandert manier van denken

Het onderzoek van Brand-Gruwel brengt in kaart wat leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs leren als ze les krijgen in programmeren. 'Bij programmeeronderwijs zetten leerlingen allerlei vaardigheden in die te maken hebben met problemen oplossen', vertelt Brand-Gruwel. 'Denk aan problemen in kleine stukjes opdelen, logisch denken en als-dan-redeneringen gebruiken. Feitelijk gaat het om de manier van denken die ook in de informatica wordt gebruikt. Dit wordt ook wel computational thinking genoemd: een belangrijke 21e-eeuwse vaardigheid. Uit ons literatuuronderzoek blijkt dat leerlingen die programmeeronderwijs krijgen, vaardiger worden in deze vaardigeheden.'

Problemen oplossen

Volgens Brand-Gruwel laten verschillende onderzoeken zien dat programmeeronderwijs ook een positief effect heeft op de algemene probleemoplossende vaardigheden van kinderen en jongvolwassenen. 'Leerlingen die een tijdje programmeeronderwijs volgen zijn vaak beter in het oplossen van problemen.' Een kleine kanttekening is dat het onderzoek naar dit thema kleinschalig is en nog behoorlijk in de kinderschoenen staat. 'We zien dus wel degelijk effecten, maar eigenlijk is er meer onderzoek nodig om hier duidelijke uitspraken over te doen.'

Maak er werk van

Toch zijn de resultaten van het onderzoek voor Brand-Gruwel reden genoeg om onderwijsprofessionals te adviseren werk te maken van programmeeronderwijs. 'Het onderzoek laat zien dat leerlingen het leuk vinden. En het heeft een positief effect op de 21e eeuwse-vaardigheden en het probleemoplossend vermogen van kinderen en jongvolwassenen. Eén en één is twee. Ga er dus mee aan de slag. Maak het onderdeel van je curriculum.'

Saskia Brand-Gruwel gaat in op de resultaten van haar onderzoek tijdens de Onderzoeksconferentie die Kennisnet organiseert op 28 juni 2017 in Amersfoort. Het volledige interview met Saskia Brand-Gruwel is verschenen op de website van Kennisnet.

Saskia Brand-Gruwel