null UNESCO leerstoel Open Education bij de Open Universiteit

OW_MarcoKalz_4564_head_large.jpg
Digital Learning
UNESCO leerstoel Open Education bij de Open Universiteit
UNESCO heeft de leerstoel over Open Education toegekend aan de Open Universiteit. Leerstoelhouder is prof. dr. Marco Kalz. De leerstoel richt zich op het toegankelijk maken van (hoger) onderwijs met behulp van digitale technologie. Op 27 januari 2017 verzorgt de OU samen met de Nationale UNESCO Commissie een masterclass, waarin onder andere het werk van de leerstoel wordt geïntroduceerd.

Onderwijs voor iedereen

Het toegankelijk maken van onderwijs met behulp van digitale technologie is het onderwerp van het onderzoek, het onderwijs en de valorisatieactiviteiten van de leerstoel. Kalz: 'Een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties is dat in 2030 alle mensen onderwijs moeten krijgen van goede kwaliteit en dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om een leven lang te leren (UNESCO DG 4). De digitale technologie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Denk maar aan open onderwijs en de massale open cursussen als MOOCs.' De leerstoel heeft als bijzondere aandachtspunt de socio-economische en culturele dimensie van open onderwijs. Kalz: 'De technologie biedt kansen, maar tegelijkertijd moeten we opletten dat we mensen die minder computervaardig zijn of minder toegang hebben tot ict niet uit het oog verliezen.'

Kennisinfrastructuur

Daarnaast is er speciale aandacht voor de betekenis van massale open cursussen (MOOCs) als een basale kennisinfrastructuur om de grootste maatschappelijk problemen van onze tijd op te lossen. Kalz: We willen samen met internationale partners gaan bouwen aan deze kennisinfrastructuur. Samen moeten we kijken welke kennis en vaardigheden er nodig zijn om doelgericht maatschappelijke problemen op te lossen. Daarbij spreken we ook wel van glocal problemen: problemen met een globale impact waarvoor de oplossing ligt in lokale activiteiten. Die kennis en vaardigheden om dat soort problemen op te lossen moeten voor iedereen toegankelijk zijn.

Activiteiten

Kalz kan voor de activiteiten van de leerstoel steunen op een breed netwerk. Hij gaat onder andere samenwerken met de African Virtual University (AVU), Shanghai Open University (SOU), Tangaza University College, International Training Center of the International Labour Organisation (ITC-ILO) en enkele Europese partners (EADTU, IPTS, EATEL). Als een van de eerste activiteiten in 2017 organiseren zij samen een symposium Open education in Africa. Dit vindt plaats tijdens het jaarlijkse congres van het Open Education consortium (10 maart 2017).

Tweede UNESCO leerstoel

Voor de Open Universiteit is dit de tweede UNESCO leerstoel. Eerder al kende UNESCO de leerstoel 'Kennis transfer voor duurzame ontwikkeling met behulp van ICT' toe aan de Open Universiteit.

Over Marco Kalz

Prof. dr. Marco Kalz (1975) heeft als onderzoeker gewerkt bij de Universiteit van Duisburg-Essen en de Fernuniversität Hagen. In 2006 trad hij in dienst als onderzoeker bij de Open Universiteit. Hij was onder andere wetenschappelijk coördinator van onderzoeksgroepen in Europese projecten (TENCompetence, OpenScout, EMuRgency). Sinds 2013 is hij als universitair hoofddocent actief geweest als principal investigator in projecten als MOOCKnowledge en coördineerde hij het werk van de OU-onderzoekers in het EMMA project (European Multiple MOOC Aggregator). In april 2015 werd hij benoemd tot hoogleraar Open Education bij de faculteit Management, Science and Technology. Sinds september 2015 geeft hij leiding aan het SOONER project, het grootste systematische onderzoek naar open online onderwijs in Nederland. In dit 5 jaar durende project werken de OU en de UU samen aan fundamenteel en begeleidend onderzoek naar open online onderwijs in Nederland.