186 Items
30 augustus 2021

Is online psychotherapie klaar voor de definitieve doorbraak?

De toepassing van online psychotherapie raakte tijdens de coronapandemie in een stroomversnelling. Maar kan e-mental health zijn beloftes waarmaken? OU-onderzoekers Viviane Thewissen en Nicole Gunt...
27 juli 2021

Lilian Lechner in FitNL podcast: Hoe schadelijk is eenzaamheid?

Is chronische eenzaamheid schadelijker voor gezondheid dan roken? FitNL vroeg dit aan hoogleraar gezondheidspsychologie Lilian Lechner van de Open universiteit. Het gesprek is te beluisteren in de ...
15 juli 2021

Symposium: 360° kijk op gezondheid. De zorg van de toekomst

Ter gelegenheid van de start van de nieuwe master Gezondheidswetenschappen organiseert de Open Universiteit op 23 en 24 september 2021 een tweedaags symposium, voorafgaand aan de viering van de 37e...
12 juli 2021

RESET empowerment-workshop voor mensen met hiv

In september 2021 gaat RESET van start, een empowerment-workshop voor mensen met hiv. RESET is ontwikkeld in het kader van een onderzoek naar (zelf)stigma bij mensen die leven met hiv door de Open ...
7 juli 2021

Werken na kanker: hoe kun je als werkgever je werknemer begeleiden?

Van werknemers bij wie kanker wordt vastgesteld, keert een grote meerderheid na behandeling terug op het werk. Of de diagnose nu kort of lang geleden was: zij kunnen soms te maken krijgen met late ...
24 juni 2021

Hoe krijgen we jongeren aan de oordopjes?

Gehoorschade is een aanhoudend probleem onder jongeren. Reden voor de Open Universiteit en VeiligheidNL om onderzoek te doen naar luistergedrag bij jongeren. Daarmee is de eerste stap om een gedrag...
17 juni 2021

Kijk het webinar: Structurele aanpak stikstofproblematiek

In het webinar van Sander Kole, universitair docent algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht, staat de aanpak van de stikstofproblematiek door de overheid centraal. Het webinar, dat plaatsvond op m...
8 juni 2021

Blijven zitten of gaan staan? Het gebruik van zit-sta-tafels in de klas

Te veel zitten is niet goed voor een mens. Onderzoek laat ook zien dat bewegen goed is voor je cognitieve, fysieke en geestelijke gezondheid. Toch laten we studenten hele dagen zitten in de klas. 8...
3 mei 2021

OU start master Gezondheidswetenschappen voor innovators in de zorg

De Open Universiteit heeft op 30 april 2021, met een positief besluit van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO, groen licht gekregen om de nieuwe Nederlandstalige academische masterop...
16 april 2021

CoronaMelder juist nu van meerwaarde

Onderzoek van de Universiteit Twente en de Open Universiteit stelt dat juist bij het stapsgewijs openen van de samenleving de CoronaMelder van grote waarde kan zijn voor het bestrijden van het viru...
13 april 2021

Muziektherapie helpt studenten met depressieve klachten

Veel studenten kampen met depressieve symptomen. Een nieuwe improvisatorische muziektherapie kan helpen, blijkt uit een onderzoek van de OU samen met onder meer hogescholen ArtEZ en NHL Stenden. ...
9 april 2021

Lezing 'Going outside: an exploration of the benefits of time in nature'

In de buitenlucht actief zijn heeft positieve invloeden op onze gezondheid zowel fysiek, mentaal als sociaal. Het helpt stress levels te verlagen en het brengt de aandacht en focus terug. Op 15 maa...
6 april 2021

Veelbelovende zorginnovatie stimuleert contact bij dementie

Kan een futuristisch muziekinstrument de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbeteren? De Hogeschool Arnhem Nijmegen deed samen met de OU een pilotonderzoek naar de CRDL: een apparaat dat...
1 april 2021

Vaktherapie forensische zorg: nog veel te ontdekken maar veelbelovend

In de forensische zorg wordt dikwijls vaktherapie ingezet bij het begeleiden van gedetineerden met psychiatrische problemen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van dans, drama, muziek of sp...
31 maart 2021

Groot onderzoek naar gezond ouder worden

Gezond ouder worden, gewoon in je eigen buurt. Hoe kunnen gemeenten, (buurt)organisaties en ouderen samenwerken om daar een bijdrage aan te leveren? De OU onderzoekt die vraag samen met vijf gemeen...
31 maart 2021

Onderzoeker: 'Hoe meer pollen in de lucht, hoe minder coronabesmettingen'

Volgens datawetenschapper Martijn Hoogeveen is corona seizoensgebonden, net als de griep. Het voorjaar zal het virus verdrijven, maar het komt na de zomer weer net zo hard terug. Vaccineren blijft ...
22 maart 2021

Lessen van coronamaatregelen in verpleeghuizen: behoud het goede

Door corona werden verpleeghuizen gedwongen ingrijpende organisatorische maatregelen te nemen. Een groep onderzoekers waaronder Roeslan Leontjevas en Inge Knippenberg van de Open Universiteit onder...
22 maart 2021

Zin en onzin binnen HRM: Eigen regie op gezondheid

Op 1 april 2021 geeft professor Tinka Van Vuuren een college over eigen regie op gezondheid of duurzame inzetbaarheid. Ze doet dat in het kader van de collegereeks Zin en onzin binnen HRM, georgani...
16 maart 2021

Seksualiteit te complex voor evolutionaire psychologie

De evolutionaire psychologie begon in de jaren ‘90 aan een stormachtige opmars. Maar de storm is inmiddels behoorlijk gaan liggen, betoogt OU-docent Jannes Eshuis in een artikel in het Tijdschrift ...
11 maart 2021

Psychotherapie ondersteund met paarden succesvol bij persoonlijkheidsstoornissen

Het inzetten van paarden naast de reguliere behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis heeft zeker een toegevoegde waarde: de zelfredzaamheid, de zelfwaardering en de interpersoonlijke...