ALG_Dies_2019_Theo_head_large.jpg
OU Wetenschapsprijs 2019
Tijdens de diesviering op 26 september 2019 wordt de jaarlijkse OU Wetenschapsprijs uitgereikt. Dit jaar aan een (senior) onderzoeker die zich onderscheidt door uitzonderlijke onderzoeksprestaties. De prijs bestaat uit een beeldje, een oorkonde en een cheque van 7.500 euro, te besteden aan onderzoek.

Genomineerden

De genomineerden voor de wetenschapsprijs 2019 zijn:

Criteria

Bij de keuze voor de OU Wetenschapsprijs 2017 speelde de volgende criteria een rol :

  • kwaliteit van het onderzoek;
  • maatschappelijke relevantie;
  • publicitaire aandacht voor het onderzoek;
  • speciale betekenis voor de Open Universiteit als wetenschappelijke instelling;
  • 'wervende kracht' die van het onderzoek uitgaat;
  • erkenning buiten de OU c.q. gebleken waardering door 'peers'.

Jury

De jury is samengesteld uit drie vertegenwoordigers van de faculteiten en werd voorgezeten door de rector magnificus prof. dr. Theo Bastiaens.

Besluiten worden in een juryvergadering slechts genomen indien meer dan de helft van het aantal juryleden aanwezig is. In alle gevallen van stemming geschiedt de beslissing bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. De jury stelt een juryrapport op waarin de verschillende kandidaten kort worden besproken en de winnende onderzoeker gemotiveerd wordt bekend gemaakt. Het staat de jury vrij te besluiten dat de prijs niet wordt toegekend.