ALG_Dies_2019_Theo_head_large.jpg

Dies natalis 2019

In het academisch jaar 2019-2020 viert de Open Universiteit haar zevende lustrum: 35 jaar Open Universiteit. Donderdag 26 september 2019 vond de viering van de 35e dies natalis plaats in Theater Heerlen. Het thema van deze feestelijke bijeenkomst was: 'Kansen benutten'. De Open Universiteit is opgericht om kansen te bieden en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te vergroten. Nu gaat het er ook om de kansen van deze tijd te benutten en gericht in te spelen op de veranderende behoefte aan hoger onderwijs. Zodat (potentiële) studenten hun mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen.

Diesviering

Na de opening door prof. dr. Theo J. Bastiaens, rector magnificus Open Universiteit, gaf drs. Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de diesrede over grensoverschrijdende samenwerking.

Tijdens de academische plechtigheid overhandigde de Open Universiteit twee eredoctoraten: aan schrijfster Carolijn Visser en aan milieueconoom prof. dr. Jeroen van den Bergh. De erepromotoren waren respectievelijk prof. dr. Gemma Blok, hoogleraar Moderne geschiedenis, en prof. dr. Dave Huitema, hoogleraar Milieubeleid.

Ook is de OU Wetenschapsprijs 2019 uitgereikt aan de onderzoeker van de Open Universiteit die zich onderscheidt door uitzonderlijke onderzoeksprestaties: prof. dr. Marjolein Caniëls, hoogleraar Organisational learning in the knowledge society.
Zie toelichting wetenschapsprijs en fotoalbum dies natalis 2019.

Opname dies natalis 2019

Eerdere diesvieringen