null 10 oktober: Symposium Microprojecten

OW_EducatieveAgendaLimburg_head_large.jpg
Leren
10 oktober: Symposium Microprojecten
Op 10 oktober 2017 organiseert de Educatieve Agenda Limburg, een samenwerkingsverband waar de Open Universiteit deel van uitmaakt, het symposium Microprojecten. Microprojecten bieden leerkrachten de mogelijkheid om aan de slag te gaan met nieuwe initiatieven in de klas en hun professionele ontwikkeling te koppelen aan verbetering van de eigen onderwijspraktijk. Tijdens het symposium delen 19 leerkrachten hun ervaringen en kennis delen middels een interactieve presentatie.

Microprojecten

Met de microprojecten ondersteunt de Educatieve Agenda Limburg leerkrachten die een idee hebben hoe ze de onderwijspraktijk zouden kunnen verbeteren. Microprojecten zijn kleinschalige projecten die door één of meerdere leraren worden opgezet en uitgevoerd om inzicht te krijgen of een bepaalde, innovatieve strategie of methode werkt. De Educatieve Agenda Limburg biedt leraren zo de (financiële) mogelijkheid om hiermee aan de slag te gaan en hun professionele ontwikkeling te koppelen aan een verbetering van de eigen onderwijspraktijk. Op het symposium presenteren 19 leerkrachten hun ervaringen.

Van Virtual reality tot Vitaliteit

De 19 deelnemende microprojecten zijn geïnitieerd door leerkrachten van zowel primair, voortgezet als mbo-onderwijs. De variatie is groot:

 • Virtual Reality
 • Muziek ontwikkelen binnen LVO
 • No more talking take action
 • Junior Building Academie
 • Plus klas
 • Executieve functies trainen en integreren in het dagelijks onderwijs
 • Beebot
 • Duif
 • Robots in de klas
 • Inspired
 • Gepersonaliseerd leren, de leerling moet het tempo kunnen bepalen
 • IT security
 • Vitaliteit
 • Programmeren computational thinking
 • Versterken, Verbinden, Verdiepen Vertrouwen
 • Firma Pro Sell
 • Leven met en voor elkaar
 • Samenwerking over en Weer(t)

Het Symposium Miniprojecten wordt georganiseerd als onderdeel van de Educatieve Agenda Limburg, waarvan de Open Universiteit een van de partners is.

Meer nieuws van het Welten-instituut.