null 5 oktober: Dag van de Leraar

OW_DagVanDeLeraar_13548_head_large.jpg
Leren
5 oktober: Dag van de Leraar
Op 5 oktober 2017 verzorgt het Welten-instituut een aantal leeractiviteiten, lezingen, workshops en demonstraties tijdens de Dag van de Leraar in Heerlen. Op dit Onderwijsfestival, georganiseerd door de schoolbesturen LVO (cluster Parkstad), SVO|PL en Citaverde (afd. Vmbo) komen circa 1200 docenten, onderwijsondersteunend personeel, schoolmanagement en andere stakeholders bij elkaar om een dag lang samen met elkaar en van elkaar te leren.

Professionaliseringswensen

Het Parkstad Limburg Theater wordt voor deze dag omgetoverd in een soort onderwijsfestival met keynotes, good practice workshops, inspiratiesessies en netwerkplekken. Het thema van de dag is: Zaaien, groeien, bloeien en oogsten. Het Welten-Instituut zal direct aan het thema bijdragen door een kortlopend onderzoek naar professionaliseringswensen van leraren te koppelen aan deze dag. De onderzoeksresultaten worden deels direct teruggekoppeld en deels - na analyse - met de schoolbesturen gedeeld. De directe terugkoppeling verzorgt prof. dr. Marjan Vermeulen. In haar presentatie gaat ze in op vragen als: Hoe kun je de schoolorganisatie zo inrichten dat scholen naast optimale leeromgevingen voor leerlingen ook als rijke leeromgevingen voor leraren functioneren? Wat hebben leraren daar voor nodig? Wat kunnen scholen daarvoor bieden? Maar ze gaat ook in op de uitkomsten op de vraag 'Voor mijn verdere professionele ontwikkeling wil ik …' die is gesteld bij aanmelding voor deze dag.

Nieuwe technologieën

Verder verzorgt het Welten-instituut een aantal presentaties en demonstraties over technologie ondersteund leren. Wat kun je in de school en buiten de schoolmuren met de moderne tools en geavanceerde technologieën? Er zijn demonstraties van de presentatietrainer, AR-Learn (een programmeertool om mobiele games te ontwikkelen) en DojoIBL (een interactieve leeromgeving voor onderzoekend leren).

Puberbrein: presentatie en gratis cursus

De laatste tijd is er meer en meer aandacht voor de ontwikkeling van het brein tijdens de adolescentie en de rol die het speelt in het leren op school. Maar weet u nog hoe het allemaal zat? Bent u op de hoogte van de laatste nieuwe inzichten? En gebruikt u deze kennis bij uw aanpak in de klas? Prof. dr. Renate de Groot zal aan de hand van een aantal stellingen uw geheugen opfrissen wat betreft de ontwikkeling van het brein tijdens de adolescentie. Ze voort u mee langs recente inzichten en geeft een aantal handreikingen hoe omgevingsfactoren het bouwproces van de lerende kunnen beïnvloeden. Er is over dit onderwerp een open en gratis toegankelijke cursus ontwikkeld.

Leerstrategieën

Hoe leren mensen eigenlijk? En hoe kun je op de meest effectieve manier nieuwe kennis opdoen? Gino Camp, universitair hoofddocent bij het Welten-instituut, neemt het leerproces onder de loep en vertelt waarom je beter niet tekst kunt markeren met een marker of een samenvatting kunt maken. Natuurlijk komt ook uitgebreid aan bod wat wél werkt. Zie ook het minicollege voor Universiteit van Nederland.

Vakoverstijgende vaardigheden beoordelen

Worstelt u met het aanleren en beoordelen van vakoverstijgende (21e eeuwse) vaardigheden? Ellen Rusman en Rob Nadolski verzorgen hier een workshop over. Nadat u kort heeft kennisgemaakt met het Viewbrics project gaat u aan de slag met één van de binnen het project ontwikkelde rubrieken voor het beoordelen van de vaardigheden samenwerken, presenteren en informatievaardigheden. U bekijkt een video van een leerling die een vaardigheid oefent en u beoordeelt deze prestatie met een rubriek. Daarna praten we samen over uw ervaring en over het gebruik van rubrieken voor het aanleren van vakoverstijgende vaardigheden in de VO-onderwijspraktijk.

Klassenmanagement

Wat zien docenten in de klas en wat het betekent voor klassenmanagement? Dat staat centraal in de presentatie van Halszka Jarodzka. Om een klas te managen, moeten leerkrachten in de eerste plaats zien wat er gebeurt in de klas. Het Welten-instituut doet onderzoek naar wat een leerkracht ziet met behulp van oogbewegingsregistratie. Een ervaren leraar ‘kijkt’ anders dan een beginnende leraar naar wat er gebeurt in zijn klas. Beginners kunnen veel leren van de ervaren blik van de experts.

 

Bekijk het volledige programma (pdf). Voor inschrijving kunt u terecht op de website van het Onderwijsfestival.

Meer nieuws van het Welten-instituut.

Maak kennis met het Welten-instituut.