null Aandacht voor de relatie tussen de ouders van kinderen met kanker

PSY_OudersZiekkind_14986_head_large.jpg
Gezondheid
Aandacht voor de relatie tussen de ouders van kinderen met kanker
Als een kind kanker heeft, heeft dat een enorme impact op de ouders en hun partnerrelatie. Oud-studente Sofie de Jongh onderzocht voor haar afstudeeronderzoek wat je als ouder van een kind met kanker in het ziekenhuis moet doorstaan. Daarvoor werkte ze samen met de KU Leuven. Samen met haar begeleiders, waaronder Esther Bakker en Marjan Nijkamp van de Open Universiteit, publiceerde De Jongh haar resultaten in het tijdschrift Psycho-oncology.

Focus op het kind

De ziekte en het behandelingstraject van het kind legt een grote druk op de relatie tussen de ouders. Sommige studies adviseren dan ook dat daar standaard meer aandacht aan besteed moet worden in het behandeltraject van het kind. Hoe zien ouders dat zelf? En professionals? En wat zijn hun ervaringen op dat gebied? De Jongh en collega’s ondervroegen ouders en professionals. Allemaal erkenden ze de toegenomen spanningen in de partnerrelatie. Maar alle betrokkenen gaven ook aan dat ze het ongepast vonden om hier expliciet aandacht aan te besteden. De professionals zien het kind als hun prioriteit en de emotionele moeilijkheden tussen partners liggen buiten hun mandaat, focus en vaardigheden. Ouders vinden dat ze hun onderlinge problemen on hold moeten zetten: het kind gaat voor.

Vertrouwen

Hoewel de ouders de onderlinge spanningen van ondergeschikt belang vinden, hechtten ze er wel belang aan dat de professionals open stonden om te praten als dat zo uitkwam. Uit de interviews blijkt dat ze tijdens het proces wel het vertrouwen hadden dat de professionals oog voor hen en hun problemen hadden en beschikbaar waren om te praten als dat nodig was. Ze benadrukten dat dat voor hen heel belangrijk was.

Niet het initiatief nemen, wel open staan

De onderzoekers concluderen dan ook dat, hoewel de focus bij professionals zonder twijfel op het kind ligt, ze toch oog moeten houden voor wat er tussen de partners gebeurt. Maar ze hoeven niet zelf het initiatief te nemen om het aan de orde te stellen: de ouders zullen dat als ongepast ervaren – het kind gaat immers voor. Belangrijk is wel dat ze een sfeer van vertrouwen creëren: open staan voor gesprekken over de partnerrelatie op momenten dat de spanningen de focus op het kind dreigen te verstoren.

Publicatie

An Hooghe, Paul C. Rosenblatt, Sofie De Jongh, Esther Bakker, Marjan Nijkamp en Peter Rober, The child is our focus: On couple issues in child oncology treatment, Psycho-Oncology, 29 augustus 2018.