Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Aanmelden voor opleidingen en cursussen
Om te starten met studeren is het belangrijk dat u zich goed informeert over de diverse startmomenten in het studiejaar. Het studiejaar is onderverdeeld in kwartielen. Een groot deel van onze cursussen uit de opleidingen zijn ingedeeld in deze kwartielen en starten op een bepaalde dag. Het andere deel van de cursussen heeft geen vaste begindatum en kan gestart worden op een zelf te kiezen moment.

Aanmelden voor een bacheloropleiding

Wilt u starten met een bacheloropleiding, dan gaat u een studieprogramma volgen dat is samengesteld uit cursussen met een vast en een variabel startmoment. De opleiding begint altijd met de eerste introductiecursus in het 1e kwartiel begin september of in het 3e kwartiel begin februari.

In de bijgaande tabel ziet u wanneer u zich het beste kunt aanmelden om ruim op tijd te kunnen beschikken over uw digitale leeromgeving en ander studiemateriaal. Aanmelden na deze adviesdatum kan tot de dag voor de aanvang, maar dan is het mogelijk dat u niet tijdig beschikt over het benodigde materiaal en toegang tot de leeromgeving.

Wilt u starten met de opleiding denkt u recht op vrijstellingen te hebben? Zorg er dan voor dat u zeker 8 weken voor aanvang een vrijstellingsverzoek indient. Wij kunnen er dan voor zorgen dat uw verzoek op tijd is behandeld en uw persoonlijke studiepad voor u is aangemaakt.

Aanmelden voor een masteropleiding

Wilt u starten met een masteropleiding? Dan is toelating altijd vereist. U kunt zich alleen aanmelden voor een cursus wanneer u een toelatingsbeschikking heeft ontvangen. Om op tijd te kunnen beginnen is het nodig dat u zich zeker 8 weken voor aanvang aanmeldt voor de opleiding en een toelatingsverzoek indient. Na ontvangst van de beschikking kunt u zich via uw studieadviseur aanmelden voor een cursus. Wij zorgen er dan voor dat u op tijd beschikt over het juiste studiemateriaal en uw persoonlijke digitale leeromgeving. Ook uw persoonlijke studiepad is dan voor u aangemaakt.

Stroomt u door van een bacheloropleiding van de Open Universiteit naar de aansluitende master? Kijk dan ook in de tabel welke datum voor u belangrijk is.

Aanmelden voor een cursus

Wilt u een enkele of meerdere cursussen bestuderen en geen opleiding volgen? U kunt zich op elk gewenst moment aanmelden voor een cursus met een variabel startmoment. U bepaalt zelf wanneer u begint en wanneer u tentamen aflegt binnen de inschrijfduur van 12 maanden. De inschrijfduur van 12 maanden gaat 14 dagen na verwerking van uw inschrijving lopen. Houdt bij uw planning wel rekening met de data van begeleidingsbijeenkomsten en de tentamens.

Heeft de cursus die u wilt gaan bestuderen een vaste startdatum van een kwartiel? Dan moet u er, net zoals voor het aanmelden voor een opleiding, rekening mee houden dat u zich hiervoor tijdig aanmeldt. Wij kunnen er dan voor zorgen dat u op tijd beschikt over het juiste studiemateriaal en uw persoonlijke digitale leeromgeving. Aanmelden kan rechtstreeks via de cursus op de website.

Adviesdata* aanmelden opleidingen en cursussen

  Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4
Bacheloropleiding 14-8-2017   22-1-2018  
Bacheloropleiding en vrijstelling aanvragen 10-7-2017 25-9-2017 11-12-2017 5-3-2018
Masteropleiding (doorstroom bachelor) 1-8-2017 23-10-2017 8-1-2018 2-4-2018
Masteropleiding en toelating aanvragen 10-7-2017 25-9-2017 11-12-2017 5-3-2018
Cursus met vaste startdatum 14-8-2017 1-11-2017 22-1-2018 16-4-2018

*Aanmelden na deze data is mogelijk maar geeft geen garantie dat het studiemateriaal en digitale leeromgeving op tijd beschikbaar zijn.

Meer informatie over het aanmelden voor opleidingen en cursussen

Meer informatie over het aanvragen van vrijstellingen of toelating