ALG_Drempelsweg_22570_head_large.jpg

Verminder hindernissen tijdens de studie


De Open Universiteit heeft als doelstelling dat iedereen zijn talenten optimaal moet kunnen benutten en daarom blijven we ons krachtig inzetten voor de toegankelijkheid van ons wetenschappelijk onderwijs. We streven naar inclusief onderwijs, maar bepaalde persoonlijke omstandigheden kunnen een belemmering vormen om goed te kunnen studeren of examens af te leggen.

Heb je last van een functionele beperking? Dan kun je misschien gebruik maken van speciale voorzieningen en begeleiding. We spreken hier over alle aandoeningen die blijvend van aard kunnen zijn en een belemmering vormen tijdens de studie.Denk hierbij onder andere aan lichamelijke of psychische beperkingen, een chronische ziekte, depressie, dyslexie, visuele of auditieve beperking, autismespectrumstoornis of AD(H)D.

Voorzieningen aanvragen

Bij de Open Universiteit studeer je zelfstandig in je eigen tempo en grotendeels online. Hierdoor is studeren uitermate geschikt voor studenten die zich niet zondermeer vrij kunnen verplaatsen of goed in groepen kunnen functioneren. Wij hebben veel ervaring in het ondersteunen en wegnemen van drempels voor mensen die dit nodig hebben.

Denk je dat jouw situatie vraagt om een aanpassing bij je studie? Neem dan contact op met een van de studieadviseurs om te bekijken welke ondersteuning er voor jou mogelijk kan zijn. Doe dit vóór je gaat studeren en liefst zo vroeg mogelijk. We adviseren je graag over de verschillende voorzieningen en hoe deze aangevraagd kunnen worden. Tijdig informeren betekent dat je ook op het juiste moment gebruik kunt maken van de aanpassingen voor jou.

Studieadviseurs Drempelsweg

Binnen de Open Universiteit kunnen studenten met een functiebeperking terecht voor informatie en advies bij de studieadviseurs van de afdeling Drempelsweg.

Cleo Merckx Eva Gubbels Michelle Hermans

drempelsweg@ou.nl
+31 45 576 2888

De Open Universiteit heeft de intentieverklaring VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap getekend in mei 2022. Met de ondertekening geeft de Open Universiteit aan veel waarde te hechten aan het maken en behouden van toegankelijk en inclusief onderwijs voor elke student. Daarnaast verbindt de Open Universiteit zich ook aan de landelijke werkgroep VN-verdrag. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle meewerkende hoger onderwijsinstellingen. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat de geformuleerde doelstellingen van het Verdrag binnen de eigen instelling worden behaald.