null Afscheid prof. dr. Emile Curfs en symposium 'Soft Signals in de zorg'

MST_EmileCurfs_13884_head_large.jpg
Afscheid prof. dr. Emile Curfs en symposium 'Soft Signals in de zorg'
Op 26 januari 2018 neemt prof. dr. Emile Curfs afscheid als bijzonder hoogleraar Maatschappelijk ondernemen door zorgverzekeraars. Dat doet hij met een afscheidsrede gewijd aan de regierol van de zorgverzekeraar. Voorafgaand aan de rede vindt een symposium plaats onder de noemer 'Soft Signals in de zorg'.

Regie zorgverzekeraar: een fictie?

In zijn afscheidsrede 'Regie zorgverzekeraar: een fictie?' biedt Emile Curfs meer zicht op de wijze waarop zorgverzekeraars functioneren in het Nederlandse zorgstelsel. Hij gaat daarbij in op vragen als: Zorgen zorgverzekeraars voor een zorg van hoge kwaliteit die, ook in de toekomst, betaalbaar en toegankelijk blijft voor alle Nederlanders? 'Maken de zorgverzekeraars hun regierol in het zorgstelsel waar, of is het een fictie?

De afscheidsrede vindt plaats op vrijdag 26 januari 2018 in de aula van gebouw Pretoria van de Open Universiteit, vanaf 16.00 uur. Ontvangst is vanaf 15.30 uur, de receptie vindt aansluitend plaats in La Cour, gebouw Bologna. De afscheidsrede van Curfs is ook integraal te volgen via www.ou.nl/live.

Soft signals in de zorg

Voorafgaand aan de rede van Curfs wordt het symposium 'Soft Signals in de zorg' gehouden. Ook het symposium vindt plaats in de aula van gebouw Pretoria. Ontvangst vanaf 12.00 uur, start 12.45 uur. In het symposium Soft Signals in de zorg belichten zeven sprekers tekenen die je als soft signals zou kunnen typeren. In de zorg komen incidenten voor, soms met dramatische gevolgen. Analyse van het incident toont meestal wel de oorzaak van het incident. Maar achteraf hoor je ook vaak van betrokkenen dat er al langer ‘voortekenen’ waren of ‘dat er langer iets speelde’. En waaraan ligt het dat je bij binnenkomst in de ene afdeling meteen een goed gevoel krijgt en bij de andere afdeling niet?

Soft signals versus controls

Soft signals zijn iets anders dan hard of soft controls. Hard controls (richtlijnen, protocollen, regels) en soft controls (voorbeeldgedrag, aanspreken etc.) zijn geschikt voor afvinklijstjes van accountants en inspecteurs. Soft signals niet. Ze worden niet gepresenteerd in rapportages. Als je ze wilt zien, voelen of ruiken moet je ernaar op zoek. Hard en soft controls zeggen iets over wat geweest is, soft signals over wat nog komen gaat. En dat maakt ze misschien wel geschikt als onderdeel van een Early Warning System.
Soft signals maken hard en soft controls niet overbodig, ze zijn complementair. Ze nodigen management uit aandacht te schenken aan wat ze eerder nog niet zagen of beleefden. Het pluis-gevoel/niet pluis-gevoel van huisartsen en verpleegkundigen kun je ook beschouwen als een soft signal. Het enige soft signal dat wetenschappelijk is onderzocht.
Maar ook buiten de zorg komen natuurlijk soft signals voor.

Sprekers

Het is boeiend dat je als toehoorder telkens wordt meegenomen in een andere setting op zoek naar signalen die je kunnen leiden naar een beter begrip van de werkelijkheid.  Zeven sprekers behandelen ieder vanuit haar en zijn eigen perspectief een of meerdere aspecten van tekenen die je als soft signals zou kunnen typeren. Sprekers die je kunnen inspireren om te komen tot een betere zorg.

  • Rob Adolfsen, voormalig voorzitter RvB AGIS
  • Gerard Kessels, journalist en columnist
  • Diana Monissen, bestuurder Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
  • Marjolijn van der Wielen, missieleider Superieure Klantbeleving bij VGZ
  • Annemieke Blinkhof, hoofd strategisch beleid Pergamijn
  • prof. Herman van den Bosch, oud-decaan faculteit managementwetenschappen Open Universiteit
  • Anne Wolfs, mindfulnesstrainer.

Interview

Lees het interview met Emile Curfs.


Prof. dr. Emile Curfs