null Afscheidsrede Huub Spoormans inclusief symposium ‘Democratie ontrafeld’

RW_DemocratieOntrafeld_head_large.jpg
Samenleving
Afscheidsrede Huub Spoormans inclusief symposium ‘Democratie ontrafeld’
Op vrijdag 23 februari neemt prof. dr. Huub Spoormans afscheid van zijn taken voor de Open Universiteit. Sinds oktober 1999 was Spoormans onder meer actief als onderwijsdecaan, bestuurder en hoogleraar Metajuridica. Voorafgaand aan zijn afscheidsrede vindt er die dag ook een symposium plaats, ter gelegenheid van het verschijnen van het boek 'Democratie ontrafeld: Inzichten in hedendaags onbehagen', een bundel met bijdragen van meerdere auteurs, onder wie Spoormans.

Al enige jaren verschijnt een gestage stroom van publicaties over een vermeende kloof tussen bevolking en de politiek, over het falen van politieke partijen, over de onbestuurbaarheid van de overheid en het afnemende vertrouwen in de politiek als zodanig en de vertegenwoordigers en de politieke partijen in het bijzonder. Precies dertig jaar na de verdediging van zijn proefschrift over de opkomst van de democratie, vraagt Huub Spoormans zich in zijn afscheidsrede 'Alsof het volk regeert' af of er sprake is van een neergang van de democratie. Spoormans gaat daarbij in op de betekenissen die aan democratie gegeven worden als staatsregeling, als politieke praktijk en als symbolische orde. Die orde bestaat uit verhalen die een politieke werkelijkheid voorspiegelen alsof het volk regeert. Van oudsher is het verhaal van de democratie gebaseerd op zeggenschap en op het tot uiting brengen van een vermeende volkswil. Maar vandaag de dag lijkt democratie meer in het teken te staan van het afleggen van verantwoording voor het uitoefenen van macht.

Symposium

Voorafgaand aan de rede van Spoormans wordt er een symposium gehouden ter gelegenheid van het verschijnen van de bundel 'Democratie ontrafeld: Inzichten in hedendaags onbehagen'. In de bundel proberen de auteurs het debat over de staat van de democratie te analyseren door te bezien welke argumenten naar voren worden gebracht, welke redeneringen worden gevolgd en welke veronderstellingen (stilzwijgend) worden gehanteerd. Waar gaan al die discussies eigenlijk over? De opbouw van het boek volgt drie verschillende invalshoeken: de staatkundige vormgeving gezien vanuit de rechtswetenschappen, de waargenomen praktijken van de democratie gezien vanuit de maatschappijwetenschappen en de betekenis van de democratie gezien vanuit de filosofie. Drie sprekers reflecteren tijdens het symposium op het boek vanuit de drie genoemde invalshoeken.

Programma 23 februari

Het symposium start om 12.45 uur (ontvangst vanaf 12.00 uur) met een welkomstwoord van dagvoorzitter prof. dr. Huub Spoormans. Daarna zijn er voordrachten van prof. dr. Ronald Janse van de Open Universiteit ('Democratie zonder bijvoeglijke naamwoorden'), gevolgd door prof. dr. Arno Korsten (Open Universiteit) met zijn betoog 'Lokale democratie: kracht en zwakten'. Dr. Marin Terpstra (Radboud Universiteit) besluit het programma met 'Misverstanden rond democratie'. Het symposium duurt tot 15.15 uur. Om 16.00 uur start de afscheidsrede van Huub Spoormans. Het symposium en de afscheidsrede vinden beide plaats bij de Open Universiteit in Heerlen.

Aanmelden

Belangstellenden voor het symposium kunnen zich tot 16 februari aanmelden. De afscheidsrede van Huub Spoormans zal ook live te volgen zijn via www.ou.nl/live.

Huub Spoormans