null Boekpresentatie: De veilige stad als collectief doel

RW_Boek_VeiligeStad_15868_head_large.jpg
Boekpresentatie: De veilige stad als collectief doel
Op dinsdag 4 juni 2019 vond op de Open Universiteit in Heerlen de boekpresentatie plaats van 'De veilige stad als collectief doel'. Redacteuren van het boek zijn Emile Kolthoff en Jan Willem Sap, beiden verbonden aan de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit. In het boek komen thema's aan de orde zoals ondermijning, buurtpreventie, terrorisme, gebiedsverboden en digitale veiligheid in de moderne stad. Marco Peters, gemeenteraadslid van Heerlen, nam het boek in ontvangst.

De veilige stad

In het boek wordt benadrukt dat alle burgers dienen bij te dragen aan de veilige stad en dat aan de burgemeester daarbij de regiefunctie toekomt. Het thema 'De veilige stad' is een interfacultair onderzoekszwaartepunt van de Open Universiteit.

Het boek is verkrijgbaar via juridische uitgeverij ArsAequi.

Fotograaf: Chris Peeters

Op de foto van links naar rechts: Emile Kolthoff, Marco Peters, Jan Willem Sap.
Heerlen, 4 juni 2019