null Coen Modderman benoemd tot hoogleraar Recht in de decentrale overheden

RW_Benoeming_Coen_Modderman_head_large.jpg

Coen Modderman benoemd tot hoogleraar Recht in de decentrale overheden

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft mr. dr. Coen Modderman per 1 augustus 2023 benoemd tot hoogleraar Recht in de decentrale overheden bij de faculteit Rechtswetenschappen.

Deze nieuwe leerstoel zal onder meer staats-, bestuurs- en strafrechtelijk worden ingevuld, namelijk met alle (deel)rechtsgebieden die relevant zijn in de decentrale overheden. Met name voor wat betreft de staatsrechtelijke invulling zijn er goede samenwerkingsmogelijkheden met de bestaande leerstoelen in Nederland over decentrale overheden, van Leiden (Thorbecke-leerstoel) en Groningen (Oppenheim-leerstoel).

Beter aansluitend onderwijsaanbod

De leerstoel Recht in de decentrale overheden is verbonden aan de vakgroep Publiekrecht. De belangrijkste taak van de nieuwe hoogleraar is om de komende jaren onderwijsaanbod te ontwikkelen dat beter aansluit bij het profiel van een groot deel van de huidige studenten rechtswetenschappen. Daarbij gaat het om de 41% van de studenten die werkzaam zijn in het openbaar bestuur en het domein van veiligheid en justitie.

Bij de ontwikkeling van nieuw en onderscheidend bachelor-, master- en post-initieel onderwijs zal Coen Modderman in ruime mate aandacht besteden aan het leggen van verbindingen met diverse disciplines, zowel binnen als buiten de faculteit. Hierbij valt te denken aan disciplines als veiligheidskunde, bestuurskunde, communicatiewetenschap en organisatiewetenschap.

Daarnaast zal de nieuwe hoogleraar de opbouw en profilering van het fundamenteel en toegepaste onderzoek op het gebied van recht en beleid in de decentrale overheid verder uitbouwen, evenals de regionale samenwerking van de faculteit, de borging van de continuïteit en de verdere ontwikkeling van de facultaire onderzoekslijn De veilige stad.

Over Coen Modderman

Coen Modderman (1989) studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht. Na zijn master Staats- en Bestuursrecht promoveerde hij aan die universiteit in 2018 met zijn proefschrift ‘Parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen’.

De afgelopen vier jaar was hij werkzaam bij adviesbureau Haute Equipe Partners in Public, als senior adviseur in en aanvoerder van het juridische team en als coördinator van het traineeprogramma. Vanuit dit adviesbureau was hij werkzaam voor onder andere diverse decentrale overheden en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De daarbij opgedane praktijkervaring wil hij inzetten in onderwijs en onderzoek aan de Open Universiteit.

Tevens is hij sinds 2019 als fellow verbonden aan de Thorbecke-leerstoel van de Universiteit Leiden. In die hoedanigheid is hij onderzoeker publiekrecht en openbaar bestuur en had hij de leiding over het onderzoeksproject ‘Juridische vragen in het sociaal domein’, wat onder meer resulteerde in een gelijknamig boek in de serie Recht en Praktijk – Decentralisatierecht.


Coen Modderman