null Comenius Teaching Fellow-beurs voor Greg Alpar

INF_Comenius_Wiskunde_14526_head_large.jpg
Leren
Comenius Teaching Fellow-beurs voor Greg Alpar
Dr. Greg Alpar, verbonden aan de vakgroep Informatica van de Open Universiteit heeft een Comenius Teaching Fellow-beurs  ontvangen als een van de hoogst scorende aanvragen. De beurs is toegekend voor een periode van 15 maanden en betreft innovatie van online wiskunde onderwijs: 'Open Maths – activating learning mathematics online'.

Het onderzoek

Greg Alpar ziet twee belangrijke, maar tegenstrijdige aspecten in het onderwijzen van wiskunde gerelateerde onderwerpen aan universiteiten. Bèta-opleidingen zoals informatica en ingenieurswetenschappen vereisen een diep wiskundig inzicht en de juiste vaardigheden om problemen op te lossen. Het ontbreekt universitaire studenten echter vaak aan de juiste wiskundige kennis waardoor zij vaak kookboek-achtige recepten te gebruiken om problemen op te lossen. De wiskunde kennis die studenten tijdens hun opleiding opdoen zijn dan ook vaak niet geschikt voor hun latere loopbaan.

Open Maths, zoals Greg Alpar het noemt, is een nieuwe verzameling van onderwijsmethoden. Het is gebaseerd op de meest recente onderzoeksresultaten uit de neurowetenschappen, psychologie en wiskundige didactiek en op wijdverspreide ervaringen in het onderwijs. 

Het project

Het doel van het project is om deze onderzoeksresultaten innovatief te vertalen naar online onderwijs op universitair niveau. De belangrijkste pijlers van Open Wiskunde zijn:

  1. het demonstreren van positieve boodschappen over wiskunde en het potentieel voor de student; 
  2. het ontwikkelen van gevoel voor wiskunde door aansprekende cases en goed online materiaal; 
  3. het creëren van een stimulerende sfeer voor effectief teamwerk.

Het project omvat de ontwikkeling, het onderwijs en de evaluatie van een volledige cursus Open Maths aan de Open Universiteit. Het doel van deze (optionele) cursus is om studenten voor te bereiden op het leren van wiskunde. In het bijzonder zullen studenten aan het einde van de cursus in kennis hebben en in staat zijn om het echte wiskundige denken te waarderen en wiskundig te redeneren over logische stappen. En ook online middelen en softwarehulpmiddelen te gebruiken. De student is gestimuleerd  om moeilijke onderwerpen te leren en herkent hoe wiskundige probleemoplossing samenwerking in teams kan ondersteunen. Samengevat is het doel: wiskunde open te stellen voor studenten en wiskunde open te stellen voor studenten.

Comenius Teaching Fellow-beurs

Zesenveertig docenten gaan hun visie en plannen voor onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs waarmaken. Dit doen zij met een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro, waarmee ze in hun eigen onderwijs een kleinschalige innovatie en verbetering kunnen doorvoeren. De Teaching Fellowprojecten hebben een looptijd van 12 tot 18 maanden. De projectleiders zijn over het algemeen jonge docenten met minimaal twee jaar onderwijservaring.