null Om goed te zijn in wiskunde heb je geen wiskundeknobbel nodig

OPL_WiskundeT_12124_head_large.jpg
Om goed te zijn in wiskunde heb je geen wiskundeknobbel nodig
Iedereen is in staat om wiskunde te leren. Greg Alpár, universitair docent informatica aan de Open Universiteit, weet dat al heel lang. Maar het kost hem vaak grote moeite om zijn studenten hiervan te overtuigen. 'Bij argumentatie en redeneringen speelt logica een belangrijke rol. Die kant van wiskunde wordt niet genoeg uitgelegd in het huidig onderwijs. Daar zou veel meer aandacht voor moeten zijn.' Alpár bestudeerde de impact van ervaringen met wiskunde in kinder- en tienertijd van zijn studenten, bij zowel de Open Universiteit als de Radboud Universiteit. Het onderzoek, dat hij deed in samenwerking met onder andere collega Fenia Aivaloglou, rondde hij niet lang geleden af. Zijn bevindingen publiceerde hij in de paper 'Can Math Be a Bottleneck? Exploring the Mathematics Perceptions of Computer Science Students'.

Verzameling formules en methodes

Alpár vond het opmerkelijk dat het zijn studenten informatica vaak ontbreekt aan de juiste wiskundige kennis. Ze benaderen wiskunde vaak op een vereenvoudigde manier, alsof het enkel een verzameling van formules en methodes is. 'Studenten associëren wiskunde niet met (na)denken. Als ze een opdracht krijgen, moeten ze een formule of een methode opzoeken. De werkelijkheid is compleet anders. Wiskunde gaat juist over nadenken, nieuwe situaties verkennen en samenwerken.'

Maths history: je wiskundeverhaal

Hij besloot een cursus aan te bieden om zijn informaticastudenten beter voor te bereiden op echte wiskunde en ze te laten zien dat wiskunde ook leuk kan zijn. Ze werden gevraagd hun ervaring met wiskunde in kinder- en tienertijd te delen, aan de hand van interviews, vragenlijsten en een opdracht: maths history, oftewel je wiskundeverhaal. Het onderzoek richtte zich op de ervaringen van studenten en op welke manier deze ervaringen van invloed zijn op hun studiekeuze.

Vertrouwen in eigen vermogen

Die ervaring met wiskunde blijkt ontzettend belangrijk te zijn, concluderen de onderzoekers. Het beeld dat ze hebben van wiskunde en hun relatie tot wiskunde hebben grote impact op het studiegedrag van studenten. Enerzijds volgen studenten de geleerde methoden die ze gewend zijn om wiskunde onder de knie te krijgen. Daarnaast speelt hun motivatie die ze van school meebrengen een belangrijke rol. Tot slot is het vertrouwen in hun eigen vermogen om wiskunde te leren een belangrijke factor hoe succesvol ze kunnen worden op de universiteit.

'Stel meer vragen in de les'

Alpár merkte tijdens zijn onderzoek dat het stellen van open vragen in de les een positief effect heeft op zijn studenten. Hij geeft hiervoor twee redenen. Enerzijds vinden studenten het prettig om gehoord te worden. Ze stellen zich meer open, ook voor kennis, en krijgen meer het gevoel dat de docent het belangrijk vindt wat ze denken. Anderzijds zorgen die open vragen ook bij de docent voor meer begrip en binding met zijn studenten. 'Als je alleen gesloten vragen stelt, dan is er slechts één juist antwoord. Stel je open vragen, niet alleen over een som maar ook over de context waarbinnen wiskunde plaatsvindt, dan zie je dat iedere leerling een eigen verzameling van ervaringen heeft waarmee hij of zij interessante dingen kan toevoegen aan wiskunde.'

Comenius teaching fellow-beurs

Alpár ziet meerdere interessante richtingen voor vervolgonderzoek, dat er volgens hem zeker gaat komen. Begin april 2022 presenteerde hij samen met Fenia Aivaloglou de bevindingen in hun paper tijdens de internationale Educon 2022 conferentie in Tunesië. Alpár ontving in 2018 de Comenius teaching fellow-beurs van NWO voor innovatie van online wiskunde onderwijs: 'Open Maths - activating learning mathematics online'. Hij ontwikkelde een cursus die studenten voorbereidt op het leren van wiskunde. Een van de belangrijkste aspecten was de manier waarop vragen worden gesteld. De cursus bestond voornamelijk uit open vragen en open opdrachten. Studenten leerden op die manier om nieuwe probleemsituaties te verkennen en met anderen samen te werken.