null Conferentie 'Making the smart city safe for citizens' over problemen en kansen van de digitale stad

BISS_Workshop_SmartCitySafe_14772_head_large.jpg
Samenleving
Conferentie 'Making the smart city safe for citizens' over problemen en kansen van de digitale stad
Op 28 en 29 november 2018 vond op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen het internationale congres Making the smart city safe for citizens plaats. Het congres werd georganiseerd door de politicologen dr. Angela Oels en Matt Hanley vanuit de faculteit Management, Science & Technology en dr. Wim de Jong vanuit de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen.

De rector magnificus, prof. mr. Anja Oskamp, leidde het congres in, waarbij ze terugkeerde naar het begin van haar wetenschappelijke carrière waarin ze zich al bezighield met de consequenties voor de rechtspraktijk van digitalisering.

Thema's

Op de eerste congresdag werd gediscussieerd over twee concrete thema's binnen smart cities: slimme oplossingen voor het omgaan met energie-opwekking op een veilige en efficiënte manier, waarbij de rol van burgers als 'prosumenten' ook werd betrokken. Daarnaast de opkomst van de zelfrijdende auto. De uitdagingen en problemen waar deze ons voor stelt werden belicht vanuit technisch, sociaal-geografisch en juridisch perspectief. De mogelijke consequenties, morele dilemma's en vermeende onvermijdelijkheid van deze ontwikkelingen werden in de discussie belicht.

De veilige stad

Op de tweede dag brachten huidige en toekomstige onderzoekers binnen het onderzoeksprogramma De Veilige Stad // Safety in Urban Environments verslag uit van lopende en toekomstige projecten.

Problemen en kansen digitale stad

Internationale keynote speakers gingen daarna vanuit een kritisch metaperspectief in op de problemen en kansen van de digitale stad. Waar Morozov een pessimistische visie gaf op de macht van big tech, en Bria het optimisme van een alternatieve beweging vertegenwoordigde, was Dodge's bijdrage gedeeltelijk een bekeringsverhaal: van tech-evangelist tot kritisch beschouwer van de kwetsbaarheden die samengaan met steeds verdergaande digitalisering in steden.

Evgeni Morozov is kritisch tech-denker en bekend van boeken als 'The Internet Delusion' en stukken in internationale kwaliteitsmedia zoals de NY Times en The Guardian. Evgeni belichtte de platformeconomie en de macro-economische structuren die het 'disruptieve' model, dat dwars door smart cities heen snijdt en ze gedeeltelijk bepaalt.

Francesca Bria is in dienst van de gemeente Barcelona. Waar gewerkt wordt aan moderne vormen van burgerparticipatie met behulp van open source software. Hier wordt data niet 'onttrokken' aan burgers, maar beschermd.

Dr. Martin Dodge, geograaf van de University of Manchester, is gespecialiseerd in de ruimtelijke en bestuurlijke kanten van computertechnologie. Hij bood een kritisch perspectief op de opkomst van smart cities: naast kansen zijn er risico’s en kwetsbaarheden verbonden aan automatische systemen die het functioneren van een stad regelen- zoals data hacking en commerciële belangen. Dodge ging ook in op vormen van preventie.

Video's van de bijdragen zullen verschijnen op de conferentiesite en op de onderzoekspagina De veilige stad.