null Conferentie Seamless Learning op 8 juni

OW_SeamlessLearning_14300_head_large.jpg
Digital Learning
Conferentie Seamless Learning op 8 juni
Wat is seamless learning? Wat kun je ermee? Zijn er al voorbeelden van en zo ja, welke? Dat zijn vragen die aan bod komen op de conferentie die het Welten-instituut organiseert op 8 juni 2018 in Maastricht.

Draadloos en naadloos

'Seamless learning' is het draadloos en naadloos verbinden van (leer)ervaringen in verschillende contexten. Anders gezegd: het gaat om ervaringsgericht leren van, in en tussen contexten. Technologie kan hierbij een belangrijke rol spelen. Doel van seamless learning is het ondersteunen, verbeteren en versterken van leerprocessen. U kunt seamless leerscenario's gebruiken voor het aanleren van vakoverstijgende (21e eeuwse) vaardigheden, voor het leren toepassen van kennis of voor het ondersteunen van persoonlijke bewustwordings- en gedragsveranderingen. Tijdens de conferentie maakt u kennis met seamless learning, de achterliggende ideeën, de mogelijkheden die dit biedt voor het onderwijs en een aantal praktijkvoorbeelden.

De conferentie vindt plaats in Maastricht en wordt georganiseerd door de onderzoeksgroep Technology Enhanced Learning van het Welten-instituut. De conferentie richt zich op iedereen die actief is in het onderwijs en de onderwijswetenschappen. Studenten van de cursus Trends in onderwijs en onderwijswetenschappen kunnen deze conferentie volgen in het kader van studie.

Meer weten over seamless learning? Noteer 8 juni vast in uw agenda. Meer informatie over het programma en aanmelding volgen.