null Crowdsourcing en samenwerking leidt tot ‘Op de schouders van reuzen’

OW_DagVanDeLeraar_13548_head_large.jpg
Leren
Crowdsourcing en samenwerking leidt tot ‘Op de schouders van reuzen’

Update: Het boek 'Op de schouders van reuzen' is nu gratis te downloaden.

Deze maand verschijnt het boek “Op de schouders van reuzen”. Dit boek is speciaal geschreven voor leerkrachten en leerkrachten in opleiding in het basisonderwijs en geeft een overzicht van de belangrijkste inzichten uit de cognitieve psychologie die relevant zijn voor het onderwijs. De auteurs, Paul Kirschner (Open Universiteit) Luce Claessens en Steven Raaijmakers (beiden Universiteit Utrecht), beschrijven de inzichten in heldere taal en illustreren die met voorbeelden van leraren die vertellen hoe zij op hun school de theorie in praktijk brengen. Het boek is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de auteurs, de PO-Raad, Didactief, Pabo HAN en tien schoolbesturen enerzijds en praktijkmensen uit het hele Nederlandse onderwijs anderzijds.

‘Fins’ initiatief

Het begon in Finland waar Harrie van de Ven – bestuurder van Optimus – Paul Kirschner aansprak in de ontbijtzaal van een hotel in Oulu. Het gesprek ging over de gebrekkige toegankelijkheid van wetenschappelijke kennis voor leraren, kennis die bovendien met name op de Amerikaanse onderwijscontext is gebaseerd. Resultaat is een grote afstand tussen de onderwijswetenschappen en de onderwijspraktijk. Het gesprek werd diezelfde avond in de bar nog voortgezet met een delegatie van de PO-Raad en schoolbestuurders die op dat moment op studiereis was door Finland. Ter plekke ontstond het idee voor Op de schouders van reuzen: een toegankelijk boek voor leraren en leraren-in-opleiding met de belangrijkste inzichten uit de cognitieve psychologie voor gebruik in de klas.

Crowdsourcing

Via Twitter en andere sociale kanalen heeft Paul Kirschner gepeild welke wetenschappelijke artikelen volgens de onderwijs(onderzoeks)wereld aan bod móesten komen. Dat leidde tot een lijst van wetenschappelijke sleutelwerken of kernartikelen. Vierentwintig daarvan zijn vervolgens samen met Luce Claessens en Steven Raaijmakers (beiden Universiteit Utrecht) beschreven en toegesneden op de Nederlandse PO-situatie. Leraren uit het hele land brachten voorbeelden in. De PO-raad, Didactief en de tien schoolbesturen financierden het proces en de publicatie van dit unieke boek.

Vaste indeling

24 sleutelwerken passeren de revue. De opbouw is steeds hetzelfde: de auteurs leggen uit waarom dit artikel zo baanbrekend is, beschrijven het idee en de inzichten uit het betreffende onderzoek en besluiten met de implicaties voor het onderwijs en tips voor in de klas. Bovendien geven ze doorleessuggesties met QR-codes die leiden naar prettig leesbare artikelen of handige websites.

Unieke samenwerking

Naast de auteurs de PO-Raad en Didactief zijn de volgende PO-besturen betrokken geweest bij de totstandkoming van het boek: Agora, Conexus, DeBasisFluvius, KPOA, Meer Primair, Movare, Optimus, Peelraam, PROO en Signum, alsmede de PABO-HAN. Tezamen geven deze partijen een mooi voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en onderzoek.

Het boek Op de schouders van reuzen verschijnt in december 2018 in de reeks Didactief Onderzoek bij Ten Brink Uitgevers.