null Eerste rapport onderzoekers OU voor EIFFEL positief ontvangen

NW_gebruik_AI_klimaatadaptie_head_large.jpg
Eerste rapport onderzoekers OU voor EIFFEL positief ontvangen
De eerste onderzoeksresultaten voor het Europese project EIFFEL zijn positief ontvangen. Onderzoekers Ruben Hage, Angelique Lansu en Borjana Bogatinoska, verbonden aan de vakgroep Milieuwetenschappen van de faculteit Bètawetenschappen, schreven een rapport over stakeholder user stories voor de ontwikkeling van AI-tools voor klimaatadaptatie. Het rapport werd onlangs gepubliceerd en gepresenteerd aan de 18 andere instellingen die deelnemen aan het project.

Klimaatproblematiek

De onderzoekers presenteerden in het rapport de resultaten van een reeks workshops, die afgelopen zomer plaatsvonden. Doel van de workshops was om, per pilot, potentiele gebruikers (users) van de applicaties te identificeren. Daarnaast is voor iedere gebruiker, door middel van co-creatie, een 'verhaal' ontwikkeld (user story). Deze verhalen maken duidelijk met welke klimaatproblematiek de gebruiker te maken heeft, welke doelen deze gebruiker heeft, en welke kerntaken de gebruiker moet uitvoeren.

De pilots bestaan uit vijf Europese regionale en lokale klimaatprojecten. Een van die projecten is het stroomgebied van de Aa/Weerijs in Noord-Brabant. Alle pilots hebben met elkaar gemeen dat ze te maken hebben met klimaatproblematiek. Alleen is dat per pilot verschillend. Bosbranden, veranderingen van koolstof in grond, overstromingen. Door het beschikbaar maken van data, door middel van tools, kunnen gebruikers in de verschillende gebieden er gebruik van maken om zo klimaatadaptatie te bevorderen. De user stories en de inventarisatie van de functionaliteiten dient als eerste input voor de ontwikkelaars van de applicaties.

Eerste grote rapport binnen EIFFEL

Het rapport is het eerste 'grote' rapport dat binnen in het EIFFEL project is gepubliceerd en dient als basis waar de rest van het project op kan worden gebouwd. Het is een soort start-document waar nu alle andere partners mee aan de slag kunnen. Hage, Lansu en Bogatinoska zijn inmiddels bezig met de volgende stap, het organiseren van een reeks interactieve webinars, samen met het Finse Nationale Milieuinstituut SYKE.

Reeks webinars voor pilotgebieden

Eind november vond het eerste webinar plaats, waarin de OU-onderzoekers de uitkomsten van het rapport presenteerden aan alle leiders van de verschillende pilots en uitleg gaven over hoe de community of practice voor iedere pilot moet worden opgesteld. Deze community of practice bestaat uit de groep gebruikers die met de applicaties aan de slag gaan. De onderzoekers ondersteunen de leiders bij het vinden van de juiste gebruikers en hoe deze gebruikers aan het project te verbinden. 
De webinars zullen gedurende het volledige traject van het onderzoeksproject EIFFEL regelmatig worden georganiseerd.

Horizon 2020

Het grote Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 stelt uit de geldpot voor een koolstofarme, klimaatbestendige toekomst bijna 5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het project EIFFEL. Daarin onderzoekt de Open Universiteit samen met achttien andere Europese instellingen hoe de klimaatgegevens die de EU verzamelt slimmer en gemakkelijker te gebruiken zijn door de mensen uit de praktijk. Naast onderzoeksleider Angelique Lansu bestaat het team uit dr. Jikke van Wijnen, Ruben Hage en promovenda Borjana Bogatinoska.

Trailer EIFFEL project

Bekijk ook de brochure.