null Emile Curfs: Regierol zorgverzekeraar: een fictie?

MST_EmileCurfs_boek_head_large.jpg
Samenleving
Emile Curfs: Regierol zorgverzekeraar: een fictie?
Zorgen zorgverzekeraars in Nederland voor een duurzame zorg? Een zorg van hoge kwaliteit die, ook in de toekomst, betaalbaar en toegankelijk blijft voor alle Nederlanders? Maken ze de regierol in het Nederlandse zorgstelsel waar? Of slagen ze daar niet in en is hun regierol een fictie? Dat is de kernvraag in de afscheidsrede van prof. dr. Emile Curfs, hoogleraar Maatschappelijk ondernemen door zorgverzekeraars. Op vrijdag 26 januari 2018 om 16.00 uur spreekt hij zijn rede uit bij de Open Universiteit in Heerlen.

Regierol zorgverzekeraar: een fictie?

Zorgverzekeraars hebben 12 jaar de tijd gehad om hun regierol waar te maken. En het zorgstelsel en de rol van zorgverzekeraars daarin zijn volop onderzocht en geëvalueerd, ook in de Academische Onderzoekswerkplaats Zorgverzekeraars (AOZ) van de Leerstoel Maatschappelijk ondernemen door zorgverzekeraars. Die onderzoeken geven echter geen eensluidend antwoord op de kernvraag. Het valt kennelijk nog niet mee om objectief en integraal de regierol van de zorgverzekeraar te analyseren. In zijn afscheidsrede beantwoordt prof. dr. Curfs de vraag of de regierol van zorgverzekeraars een fictie is. Op weg daarnaartoe neemt hij u mee langs feiten en meningen van stakeholders in de zorg over die regierol. Daarbij duidt hij gaandeweg een aantal belangrijke items en verschaft u daarmee meer inzicht in waarom zaken bij de uitvoering van ons zorgstelsel gebeuren zoals ze gebeuren. Hij maakt uiteraard gebruik van resultaten uit andere onderzoeken, maar zijn afscheidsrede is geen allesomvattende samenvatting van alle onderzoeken en meningen in Nederland over het zorgstelsel en de regierol van zorgverzekeraars. Dat is in zijn ogen ook niet nodig. Hij wil ook geen zorgverzekeraars of zorgverleners op een onaantastbaar voetstuk plaatsen. Als daarvoor een groep in aanmerking zou komen, zouden dat de zorgvragers zijn. Als u zich in deze laatste rol verplaatst, dan heeft u na deze afscheidsrede meer zicht op hoe zorgverzekeraars in het Nederlands zorgstelsel functioneren.

Afscheidsrede en symposium

De afscheidsrede van prof. dr. Emile Curfs vindt plaats op vrijdag 26 januari 2018 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen, en is ook integraal te volgen via www.ou.nl/live. Voorafgaand aan deze rede vindt het symposium 'Soft Signals in de zorg' plaats. Voor meer informatie hierover zie onze eerdere berichtgeving over het afscheid van prof. dr. Emile Curfs.

prof. dr. Emile Curfs

Prof. dr. Emile Curfs