null Vrouwelijke leidinggevenden zijn meer uitgeput dan hun mannelijke collega’s

PSY_KarinProost_EmotioneleUitputting_18917_head_large.jpg

Vrouwelijke leidinggevenden zijn meer uitgeput dan hun mannelijke collega’s

Webcolumn Psychologie - door Karin Proost - maart 2021

Vrouwen dringen steeds vaker door tot de top van de bedrijfspiramide. Op zich goed nieuws. Maar vrouwelijke leidinggevenden zijn meer emotioneel uitgeput dan hun mannelijke collega’s. Dat blijkt uit onderzoek van Danielle Liesenborghs, bedrijfspsycholoog, en werkzaam als zelfstandige trainer/consultant, en Karin Proost, universitair docent aan de Open Universiteit in Nederland. Ze deden hun onderzoek bij 216 leidinggevenden, voornamelijk afkomstig uit België (81%) en Nederland (14%).

Geven van emotionele ondersteuning

Hoe komt dat? De onderzoekers gingen na in welke mate het geven van emotionele ondersteuning aan medewerkers hierin een rol kan spelen. Vanuit de role congruence theorie veronderstelden ze dat vrouwen vanuit evolutionair perspectief meer gericht zijn op 'communal' waarden zoals vriendelijkheid, onbaatzuchtigheid en bezorgdheid om anderen. Mannen daarentegen worden verwacht meer onafhankelijk, agressief, besluitvaardig en krachtig te zijn. Dit zijn agentic waarden. Op basis hiervan verwachtten de onderzoekers dat vrouwelijke leidinggevenden meer emotionele ondersteuning zouden geven dan mannen, wat zou leiden tot meer emotionele uitputting.

Mannelijke en vrouwelijke kenmerken

Uit de resultaten bleek echter dat vrouwen niet méér communal eigenschappen hadden dan mannen en bijgevolg ook niet meer sociale ondersteuning boden aan hun medewerkers. 'Mogelijk vallen vrouwelijke leidinggevenden minder terug op deze typische vrouwelijke kenmerken en evolueren ze meer naar de mannelijke kenmerken', verklaart Danielle. 'Anderzijds kan het ook zijn dat mannen een aantal mannelijke kenmerken hebben ingeruild voor meer communal kenmerken om aan de verwachtingen van een hedendaagse leidinggevende te voldoen.' Vrouwelijke leidinggevenden bleken wel meer emotioneel uitgeput, maar dit verschil kon dus niet verklaard worden door het geven van emotionele ondersteuning aan medewerkers.

En nu?

Emotionele uitputting is één van de drie kenmerken van burn-out en kan leiden tot cardiovasculaire aandoeningen, psychosomatische klachten en depressie. Verder onderzoek naar de prevalentie van emotionele uitputting, vooral bij vrouwelijke leidinggevenden is dus belangrijk vanuit gezondheidsoverwegingen maar ook in het kader van duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarktgedrag van vrouwelijke leidinggevenden.


Danielle Liesenborghs