null eROBSON roboticaonderwijs: van hands-on naar online met Augmented Reality

OW_AugmentedReality_13780_head_large.jpg
Digital Learning
eROBSON roboticaonderwijs: van hands-on naar online met Augmented Reality
Onder impact van de Covid-19 pandemie en de bijbehorende afstandsregels bleek het onderwijs in robotica geruime tijd onmogelijk. Het op locatie hands-on werken met de benodigde hardware was daarbij te risicovol. Zes partijen, waaronder de Open Universiteit en Stichting Museumplein Limburg, hebben daarom een Europese financiering gekregen om online roboticaonderwijs mogelijk te maken. Daartoe zetten ze Augmented Reality (AR) in.

Van hands-on naar online met Augmented Reality

Normaal gesproken gaan leerlingen in lessen robotica aan de slag met experimentele opstellingen als afspiegeling van de realiteit en met fysieke hardware. Denk daarbij aan platforms als Lego Mindstorms, Arduino of LittleBits. Zo leren leerlingen robots te bouwen, programmeren, bedienen of onderhouden. Maar in zo’n setting is het moeilijk om afstand te houden. Bovendien brengt het werken met de fysieke materialen besmettingsrisico’s met zich mee. Het voor iedereen beschikbaar stellen van de benodigde hardware bleek een onmogelijke opgave en niet haalbaar. Daarbij bleef het vervangende afstandsonderwijs beperkt tot een overdracht van theorie of het observeren van voorbeelden in b.v. online applicaties of video’s.

Laboratoria-uitrusting simuleren

eROBSON wil online roboticaonderwijs mogelijk maken door de fysieke ervaring van de realiteit en het werken met concreet, tastbare robots te vervangen door Augmented Reality. Leerlingen hebben daarvoor alleen een smartphone nodig. Bovendien wil het project leerkrachten in staat stellen om op deze nieuwe manier lessen in robotica van op afstand te geven. Leerkrachten ontvangen daarvoor de tools, een platform en bouwstenen, handleidingen en trainingen om zelf dit online lesmateriaal te ontwikkelen.

Leerscenario’s, bouwstenen, drie cursussen, handleidingen en teacher training

eROBSON ontwikkelt leerscenario’s en -processen om online robotica te onderwijzen. Het project ontwikkelt ook de bijbehorende technologie en handleidingen. Bovendien wil het project een raamwerk opzetten met daarin bouwstenen om met AR verrijkt lesmateriaal te maken. Met die bouwstenen kunnen de hardwarecomponenten van populaire platforms zoals Lego, Arduino en LittleBits worden gesimuleerd. Met dergelijke scenario’s en bouwstenen worden drie (meertalige) cursussen op het gebied van educational robotics gemaakt voor 12 tot 18-jarigen. Daarnaast worden leerkrachten getraind om met deze onderdelen te werken.

Het project heeft een looptijd van twee jaar en wordt gefinancierd door het Erasmus+ CovidResp programma. In eROBSON werken zes partijen samen. Naast de Open Universiteit en Stichting Museumplein Limburg zijn dat de Norwegian University of Science and Technology (projectleider) en Thor Heyerdahl videregående skole uit Noorwegen, en DIETHNES PANEPISTIMIO ELLADOS en Ellinogermaniki Agogi uit Griekenland.