null Europese richtlijn over mensenrechtenrapportage had weinig effect

MW_BUCO_kennissnack_head_large.jpg
Europese richtlijn over mensenrechtenrapportage had weinig effect
Sinds 2014 zijn Europese financiële instellingen verplicht om in hun jaarverslagen te rapporteren over mensenrechten. Maar die Europese wet heeft in Nederland weinig effect gehad, zo blijkt uit een onderzoek van Frank Hubers en Thomas Thijssens van de Open Universiteit. Ook vóór de wet steeg de aandacht voor mensenrechten al. De aandacht nam voor én na de wet langzaam toe. De wet zelf heeft daar nauwelijks effect op gehad. De aandacht voor mensenrechten in jaarverslagen is nog altijd zeer beperkt.

Eis om te rapporteren over niet-financiële zaken

De EU Richtlijn uit 2014 geeft aan over welke niet-financiële zaken grote beursgenoteerde bedrijven (OOB’s) dienen te rapporteren in hun bestuursverslag. Naast bijvoorbeeld milieu-, sociale en werknemersaspecten en anti-corruptiemaatregelen is dat ook mensenrechten. Bedrijven moeten inzicht geven in hun beleid en prestaties op het gebied van mensenrechten(schendingen).

17 jaar mensenrechten bij Nederlandse financiële instellingen

Frank Hubers en Thomas Thijssens onderzochten hoe grote Nederlandse banken en verzekeraars de afgelopen 17 jaar (2002-2018) hebben gerapporteerd over mensenrechten. Daarbij behandelen zij de wetgeving niet, zoals in veel studies gebeurt, als een geïsoleerde gebeurtenis. Ze zien wetgeving meer als de uitkomst van de voortdurende interactie van de verschillende krachten binnen de specifieke institutionele context en ze namen die institutionele context dan ook mee in hun onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat rapportage over mensenrechten weliswaar toeneemt met de jaren, maar niettemin zeer gering van omvang blijft. De implementatie van Europese richtlijn laat geen duidelijke toename in rapportage zien. Je kunt je dan ook afvragen of de wet tot meer transparantie heeft geleid, of dat de wet eigenlijk alleen maar formaliseerde wat al gebeurde.

Het onderzoek is gepubliceerd in het Maandblad voor Accountancy en bedrijfseconomie

Hubers F, Thijssens T (2020) Human rights reporting under increasing institutional pressure. Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 94(7/8): 303-312.