null Karen Maas voorzitter van het RBC-Commitment van de bankensector

CW_Beurs_JeanetteHartman_13434_head_large.jpg
Karen Maas voorzitter van het RBC-Commitment van de bankensector
Karen Maas, bijzonder hoogleraar Accounting & Sustainability aan de Open Universiteit is benoemd tot voorzitter van het nieuwe Responsible Business Conduct Commitment (RBC-Commitment) van de Nederlandse bankensector. Met dit RBC-Commitment willen banken een nieuwe impuls geven aan het tegengaan van mensenrechtenschendingen en andere OESO-thema’s. 'Ik wil banken prikkelen, uitdagen en verleiden om net een stapje verder te gaan met het tegengaan van o.a. mensenrechtenschendingen', aldus Karen Maas in een interview naar aanleiding van dit initiatief.

Van 'do no harm' naar 'do good'

Nederlandse banken werken al langer samen om mensenrechtenschendingen te voorkomen. In 2016 sloten ze samen met vakbonden, ngo’s en de overheid het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)-convenant bancaire sector. Op eigen initiatief hebben ze met Responsible Business Conduct Commitment een vervolgstap gezet. Maas: 'Het eerste convenant zette sterk in op het maken van individueel beleid en afspraken. Nu kijken banken naar wat ze concreet gaan doen en wat dat oplevert. Ze zullen projecten initiëren die zich richten op positieve impact on the ground.' De focus verschuift daarmee van 'do no harm' naar 'do good', aldus Maas.

Het hele interview is verschenen in het tijdschrift Bank|Wereld, editie december 2021.