null Het onderwijs voor de bouw herontwerpen en verbouwen

OW_Netconvet_15057_head_large.jpg
Leren
Het onderwijs voor de bouw herontwerpen en verbouwen
Het Welten-instituut is partner in verschillende Europese projecten die zich richten op het herdenken en 'verbouwen' van het onderwijs in de bouwsector. Deze sector staat voor circa 18 miljoen directe banen in Europa, aldus een schatting uit 2016. En voor die banen is scholing én bijscholing nodig. Eén van de projecten waar het Welten-instituut bij betrokken is, is NETconVET. Het doel van dit initiatief is het stimuleren van innovatie in training en beroepsonderwijs voor de bouw. Het richt zich op het introduceren van digitaal ondersteund leren in de praktijk van het beroepsonderwijs, maar richt zich daarbij ook op de vraag hoe je het maximale kunt halen uit (leer)ervaringen in verschillende omgevingen, waaronder op school en op de werkvloer.

Welten brengt zijn expertise in op het gebied van naadloos en mobiel leren

Het verbeteren van de brug tussen school en de werkvloer is een kerngebied voor de NETconVET partnership. Partners zijn centra voor lerarenopleidingen, voor beroepsonderwijs, verschillende Europese universiteiten en (bouw)bedrijven. Net als bij de andere op de bouw gerichte projecten waar het Welten-instituut aan werkt, bestaat de inbreng van het Welten-instituut in de samenwerking uit expertise op het gebied van leren en het zinvol gebruik van technologie daarbij. Meer specifiek gaat het om twee gebieden. In de eerste plaats over hoe je met naadloos leren de (verdere) ontwikkeling van complexe vaardigheden kunt ondersteunen bij startende werknemers in de bouw. In de tweede plaats over hoe je op een functionele manier mobiele apparaten, digitale leerplatformen en augmented reality kunt gebruiken om leerprocessen over leeromgevingen heen te ondersteunen. Door deel te nemen aan dit netwerk kunnen de Welten-onderzoekers wetenschappelijke kennis toepassen op realistische situaties en zo problemen aanpakken die zich voordoen in de onderwijspraktijk. Tegelijkertijd kunnen ze relevante wetenschappelijke bevindingen delen met de professionals die werkzaam zijn in het beroepsonderwijs.

Resultaten van projecten

Tijdens de laatste projectmeeting van NETconVET, waar Ellen Rusman en Jeroen Storm namens het Welten-instituut aanwezig waren, werden de resultaten gepresenteerd van eerdere projecten gericht op de bouwsector. Bij twee daarvan waren zij en hun collega Hans Hummel vanuit het Welten-instituut betrokken geweest: WinApp en Soft Skills for Hard Hats. Laatstgenoemd project presenteerde onder andere een reeks korte trainingen voor bouwvakkers die hun 'soft skills' wilden verbeteren, bijvoorbeeld omdat zij taken als voorman erbij hebben gekregen of willen krijgen.

Lees meer over het NETconVET netwerk.

Lees ook het eerdere artikel over de Europese projecten voor de bouwsector waar het Welten-instituut bij betrokken is.