null Hoe houden we medewerkers productief en betrokken?

MW_TinkaVanVuuren_VitaliteitMedewerkers_18796_head_large.jpg
Gezondheid
Hoe houden we medewerkers productief en betrokken?
Bedrijven en organisaties die werk maken van gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers - ofwel: organisaties die oog hebben voor duurzame inzetbaarheid -, kunnen daar vaak direct de vruchten van plukken. Maar hoe houden we medewerkers productief en betrokken? Prof. dr. Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar aan de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit en consultant bij Loyalis Kennis & Consult, bekijkt onder meer hoe factoren als vitaliteit en werkvermogen een rol spelen. Tinka is één van de gastsprekers tijdens het online seminar dat de Open Universiteit en RTL Z organiseerden op 7 juni 2018.

'In staan zijn om gezond, productief en met plezier huidig en toekomstig werk te kunnen en willen uitvoeren': zo omschrijft Tinka van Vuuren 'duurzame inzetbaarheid'. En volgens haar is duurzame inzetbaarheid momenteel belangrijker dan ooit. 'We leven in een tijd waarin de veranderingen wat betreft de inhoud van het werk zich steeds sneller opvolgen. Je ziet dat veel functies zullen vervallen en dat er ook veel nieuwe functies zullen ontstaan. Functies waarvan we nu niet eens weten welke dat dan straks zijn.'

Vitaliteit en werkvermogen

Duurzame inzetbaarheid bestaat uit drie bouwstenen: werkvermogen, vitaliteit en employability. Tinka: 'Vitaliteit en werkvermogen zorgen er voor dat de derde bouwsteen, employability ofwel inzetbaarheid, uiteindelijk duurzame inzetbaarheid wordt. Spreken we over werkvermogen, dan hebben we het over het kunnen wat gezondheid betreft. Bij vitaliteit gaat het meer over het wíllen qua energie en motivatie. Bij de derde bouwsteen, employability, gaat het over kunnen qua vaardigheden en arbeidsmarktpositie. Om aan het werk te kunnen blijven is het nodig dat je zowel gezond genoeg bent, voldoende en juiste vaardigheden hebt én de motivatie hebt om te voldoen aan de voortdurend veranderende eisen van het werk. Duurzame inzetbaarheid betekent dat er een continue afstemming is tussen wat de werkende wil en kan en wat het werk vraagt en biedt.'

Onderzoek OU

Aan de Open Universiteit wordt veel onderzoek gedaan naar duurzame inzetbaarheid en andere werk-gerelateerde onderwerpen. Zelf probeert Tinka antwoord te krijgen op vragen als: 'Wat zijn de gevolgen van flexibilisering van de arbeid en baanonzekerheid voor duurzame inzetbaarheid?' en 'Wat is het verband tussen chronologische leeftijd, dienstjaren, levensfase en duurzame inzetbaarheid?''Maar ik onderzoek ook hoe we de eigen regie van medewerkers kunnen versterken en welke HRM-interventies kunnen helpen bij het vergroten van duurzame inzetbaarheid. Tegelijk doen veel van mijn buitenpromovendi onderzoek. Ze richten zich bijvoorbeeld op het bevorderen van zelfleiderschap van werkenden door middel van trainingen. Ook kijken ze naar hoe de ideale functie er uit ziet voor 55-plussers, welke factoren van belang zijn voor het werkvermogen van mensen die weer aan het werk zijn nadat zij kanker hebben gehad, en naar het verband tussen een leven lang leren en duurzame inzetbaarheid. Kortom: er gebeurt heel wat op dit vlak.'

Webinar

Wil je meer weten over zaken als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, werkvermogen en employability, bekijk dan het online seminar dat de Open Universiteit samen met RTL Z organiseerde. Naast Tinka van Vuuren is ook prof. dr. Judith Semeijn, hoogleraar Duurzaam HRM en bijzonder hoogleraar Loopbaanmanagement aan de Open Universiteit, gastspreker.

Tinka van Vuuren