null Werknemers met meerdere banen: hoe duurzaam inzetbaar zijn zij?

ALG_MicroM_Activeren_in_OnlineOnderwijs_15234_head_large.jpg

Werknemers met meerdere banen: hoe duurzaam inzetbaar zijn zij?

Er zijn steeds meer mensen die meerdere banen combineren. Wat betekent dat voor hun inzet, hun loyaliteit, hun betrokkenheid, hun welzijn? Onderzoekers van de Open Universiteit onderzochten dat in Brazilië. In het Australian Journal of Career Development publiceren ze hun eerste conclusies.

Loopbanen kennen steeds meer variatie

Werkgevers hebben behoefte aan getalenteerde, flexibele, betrokken en energieke mensen die duurzaam inzetbaar zijn. Maar de trouwe werknemer die veertig jaar bij een bedrijf werkt en daar carrière maakt, is een uitstervend ras. Werknemers maken allerlei carrière moves. Dat kan zijn een zijwaartse carrièrestap binnen het bedrijf of overstappen naar een andere vestiging. Maar ze stappen ook steeds makkelijker over naar een ander bedrijf. Duurzame inzetbaarheid is voor werkgevers dan ook een steeds belangrijker aandachtspunt.

Meerdere banen combineren

Wat je tegenwoordig steeds meer ziet, is dat werknemers er bewust voor kiezen om meerdere banen te combineren: ze bewandelen parallelle loopbanen (parallel carreer tracks, PCT). In de praktijk houdt dat in dat ze voortdurend switchen van opdrachtgever en werkomgeving, maar ook psychologisch voortdurend heen en weer stappen tussen rollen en identiteiten. Werkgevers zijn terughoudend: wat heb je aan zo’n werknemer? Wat betekenen die parallelle loopbanen voor de duurzame inzetbaarheid: voor hun productiviteit, vitaliteit, betrokkenheid, loyaliteit, ziekteverzuim, welzijn, etc?

Geen verschil

In Brazilië volgt 27% van de afgestudeerde professionals zulke parallelle loopbanen. Maria Candida Baumer de Azevedo, promovenda bij de Open Universiteit, onderzocht in Brazilië hoe het staat met de duurzame inzetbaarheid van werknemers met parallelle loopbanen. Samen met Sara de Hauw, Tinka van Vuuren en Judith Semeijn publiceerde ze onlangs haar eerste resultaten. De onderzoekers concluderen dat er geen verschil is tussen werknemers met parallelle loopbanen en werknemers met een enkele loopbaan voor wat betreft hun duurzame employability. Niet voor wat betreft productiviteit, betrokkenheid, verzuim of burnout.

Beperking

Vanzelfsprekend is dit een eerste conclusie, waarschuwen de onderzoekers. De conclusie is gebaseerd op onderzoek bij 102 Braziliaanse werknemers met een afgeronde opleiding (postgraduates). Hoe staat het bij werknemers met een andere achtergrond? En het is een momentopname, terwijl je eigenlijk zou willen weten of het hebben van meerdere loopbanen ook op de langere termijn houdbaar is. En zo zien ze nog een aantal onderzoeksvragen om een gedetailleerder inzicht te krijgen.

Maar vooralsnog concluderen de onderzoekers dat ze geen reden zien voor bedrijven om terughoudend te zijn met het in dienst nemen (of houden) van werknemers met meerdere loopbanen.

Baumer de Azevedo, M. C., De Hauw, S., Semeijn, J., & van Vuuren, T. (2022). Do parallel career tracks harm professionals more than single career tracks? Australian Journal of Career Development, 31(2), 149–159. https://doi.org/10.1177/10384162221110366