null Hoe werknemers met long-covid op het werk omgaan met hun klachten

PSY_IngridBoelhouwer_WerkenNaKanker_19035_head_large.jpg

Hoe werknemers met long-covid op het werk omgaan met hun klachten

Werknemers met long-covid zetten allerlei copingstrategieën in om met hun werk om te gaan. Zij vormen daarmee een kwetsbare groep op de werkvloer. Collega’s en werkgevers kunnen mogelijk helpen door voldoende steun te bieden. Dat concludeert masterstudente Arbeids- en Organisatiepsychologie Debbie Gruwier op basis van interviews met werkenden met post-covid.

Post-covid en werk

10 tot 30% van de mensen houdt na een doorgemaakte covidbesmetting langdurige klachten zoals vermoeidheid, pijn, kortademigheid en stemmingswisselingen. Deze post-covidklachten kunnen een zeer groot effect hebben op iemands leven, en dus ook hoe iemand functioneert op de werkvloer. Werkenden met post-covid voelen zich vaak niet meer in staat om aan de werkeisen te voldoen vanwege onder andere concentratieproblemen en verminderde energie, zo is ook eerder aangetoond. Masterstudente Debbie Gruwier onderzocht voor haar thesis welke stressoren werkenden met post-covid ervaren en hoe ze daarmee omgaan, oftewel welke copingstrategieën zij inzetten.

Werkeisen en copingstrategieën

Gruwier hield semigestructureerde interviews onder 13 werknemers met post-covid en vroeg naar hoe zij omgaan met de werkeisen die aan hen gesteld worden. De deelnemers bleken vooral moeite te hebben met taakcomplexiteit, multitasking, werkdruk en emotionele belasting. Ook maakten zij zich zorgen over een mogelijke toename van lichamelijke en geestelijke belasting en veranderingen op het werk in de toekomst. Ze bleken voornamelijk probleemgerichte coping in te zetten, dat wil zeggen coping die erop gericht is om problemen op te lossen. Ze zonderen zich bijvoorbeeld regelmatig af, zoeken hulp en steun bij collega’s en passen hun werkuren en takenpakket aan. Ze ervaren zowel positieve als negatieve consequenties van de coping voor hun mentaal welzijn en gezondheid. Het lukt hen beter om hun werk te doen, maar bij het gebruik van strategieën zoals afzondering en beperking van sociale contacten ervaren zij bijvoorbeeld eenzaamheid.

Steun op het werk

Werkgevers en collega’s van werknemers met post-covid kunnen hen mogelijk helpen, aldus Gruwier. Om succesvol te zijn met strategieën zoals steun zoeken zijn werknemers immers afhankelijk van de hulp die hun collega’s bieden. Werkgevers kunnen wellicht een bijdrage leveren door bijvoorbeeld regelmatige check-ins te houden met de werknemer, informele momenten tijdens de werkuren te creëren of een buddysysteem in te voeren. Zo voelen mensen met post-covid zich mogelijk erkend en begrepen. Ondanks de kleine omvang van de onderzoeksgroep lijkt dit een belangrijke uitkomst, die eenvoudig te implementeren is in de praktijk.

Debbie Gruwier deed haar masteronderzoek ter afronding van haar masteropleiding Arbeids- en organisatiepsychologie. Haar begeleiders waren Nicole Hoefsmit en Joris van Ruysseveldt. 
De scriptie, getiteld Post-COVID-19  klachten op de werkvloer,  komt binnenkort online beschikbaar.