null Hoger onderwijs moet digitalisering omarmen

ALG_Dies_2020_head_large.jpg
Hoger onderwijs moet digitalisering omarmen
Hiervoor pleit prof. dr. Theo Bastiaens, rector magnificus van en hoogleraar onderwijstechnologie aan de Open Universiteit, in zijn rede tijdens de 36e dies natalis van de Open Universiteit op 11 december 2020. 'Hoger onderwijsinstellingen moeten de digitale technologie die door de coronacrisis noodzakelijkerwijs versneld in het onderwijs is ingezet, accepteren en verder implementeren in het onderwijs. Uiteraard hoort daarbij ook dat docenten meer kennis moeten krijgen van digitale didactiek.'

De academische zitting is 11 december 2020 om 15.30 uur online, via livestream op de website van de Open Universiteit, te volgen. 

Digitaal

Over het centrale thema digitalisering en andere onderwerpen neemt de rector magnificus van de Open Universiteit (OU) vandaag stelling. Ook de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), mr. drs. Ingrid van Engelshoven, en de CEO van Microsoft Nederland, Ernst-Jan Stigter, belichten het thema vanuit hun eigen perspectief. Tijdens de diesviering reikt de rector magnificus ook de OU Wetenschapsprijs uit.