null Over ons onderzoek

INF_Onderzoek_17354_head_large.jpg
Over ons onderzoek
 

Focus: van onderwijs en didactiek naar softwarekwaliteit

Oorspronkelijk was het onderzoek bij de Open Universiteit sterk, zo niet uitsluitend, gericht op onderwijswetenschappen en didactiek. Met de ‘Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek’ in 2009 kwam er ruimte voor vakinhoudelijk onderzoek wat leidde tot het eerste onderzoeksprogramma op het gebied van Informatica (2010-2015). Dit programma kende twee lijnen: Software Technology for Teaching en Learning en Software Technology for Quality Improvement.
Vanaf 2014 maakte Informatica deel uit van de Management, Science en Technologie, wat resulteerde in een interdisciplinair onderzoeksprogramma Learning and Innovation in Resilient Systems (2015-2020) waar de vakgroep Informatica intensief aan bijdroeg.
In 2020 vormde Informatica samen met Informatiekunde en Milieuwetenschappen de faculteit Bètawetenschappen en kwam er een nieuw onderzoeksprogramma Informatica: Towards high quality and intelligent software (2020-2025).

Towards high quality and intelligent software

Het onderzoek van de vakgroep streeft - heel algemeen geformuleerd - naar het verbeteren van de effecten van computers en informatica op de samenleving. Teaching en learning blijft echter nog altijd een belangrijk onderdeel van het onderzoek van de vakgroep. Het onderzoeksprogramma kent vier onderzoekslijnen:

 • Software Quality
  Deze onderzoekslijn richt zich op technieken voor kwaliteitsbewaking van softwaresystemen. Het onderzoek concentreert zich op technieken voor of gebaseerd op: automated testing, theorem proving, model checking, run-time verification en static analysis.
  Deze programmalijn wordt geleid door prof. dr. Tanja Vos, prof. dr. Stef Joosten en dr. Sung-Shik Jongmans.
 • Security & Privacy
  Deze onderzoekslijn focust op veiligheid van software en computersystemen en op privacy-by-design.
  Deze programmalijn wordt geleid door dr. ir. Harald Vranken.
 • Artificial Intelligence
  De focus van deze onderzoekslijn ligt op: methodes voor artificial intelligence (such as Bayesian models, machine learning and deep learning), verantwoorde AI, en toepassingen (smart services).
  De leiding van deze onderzoekslijn ligt bij dr. Arjen Hommersom en dr. Stefano Bromuri.
 • Teaching & Learning
  Van oudsher is onderwijs een belangrijke onderzoeksfocus van de Open Universiteit en de vakgroep. Deze onderzoekslijn concentreert zich op learning-supporting tools en on computing education.
  Deze onderzoekslijn staat onder leiding van prof. dr. Erik Barendsen en dr. Bastiaan Heeren.

Context: multidisciplinair onderzoeksprogramma LIRS

Naast het facultaire onderzoeksprogramma blijft de vakgroep nog bijdragen aan het universitaire multidisciplinaire onderzoeksprogramma Innovating for Resilience en dan meer in het bijzonder aan de lijn Learning and Innovation in Resilient Systems (LIRS).

Het LIRS programma kent drie hoofdthema's: Learning, Resilience, and Innovation. Het onderzoek van de vakgroep sluit op de volgende manier aan bij deze thema's van LIRS:

Learning

 • Learning-supporting tools
 • Computer Science education

Resilience

 • Formal verification & testing
 • Security & privacy

Innovation

 • Artificial intelligence & machine learning

Group photo (2019)