Promoveren

INF_Onderzoek_17354_head_large.jpg
Promoveren
Wilt u de titel van doctor verwerven door onderzoek in de informatica of informatiekunde? Dat kan bij de faculteit Bètawetenschappen van de Open Universiteit (OU) op verschillende wijzen: als zogenaamde buitenpromovendus of als promovendus.

Als buitenpromovendus voert u een promotieonderzoek uit naast of in combinatie met uw werk. U treedt niet in dienst bij de Open Universiteit. U doet onderzoek en werkt aan uw proefschrift onder supervisie van een OU-hoogleraar (de promotor) naar een onderwerp dat u kiest in overleg met uw promotor. Er worden wederzijds afspraken gemaakt over uw promotietraject en de OU-faciliteiten waarvan u gebruik kunt maken. U kunt zelf het initiatief nemen om als buitenpromovendus aan de slag te gaan.

Als promovendus werkt u aan uw promotieonderzoek in een onderzoeksproject dat door de Open Universiteit wordt geïnitieerd en waarvoor gerichte werving plaatsvindt. Als u aangenomen wordt, treedt u in dienst bij de Open Universiteit.